Opportunities for Youth

 

New Scholarship Opportunity for Estonian high school students - FLEX Comes to Estonia!

American Councils is excited to announce the expansion of the Future Leaders Exchange (FLEX) program to Estonia. FLEX is funded by the U.S. Department of State and in its 23 years has provided scholarships to over 24,000 high school students to spend the academic year in the U.S. living with volunteer host families and attending U.S. high school.  http://discoverflex.org/
The Future Leaders Exchange (FLEX) Program is a United States Department of State-sponsored program for secondary school students from Armenia, Azerbaijan, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Tajikistan, Turkmenistan, and Ukraine. The program provides merit-based scholarships for students to travel to the United States, live with a host family, and attend a U.S. high school for a full academic year.
 
FLEX was established in 1992 and funding is provided through the U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs. The program was created from the conviction of former Senator Bill Bradley that the best way to ensure long-lasting peace and understanding between the U.S. and the countries of Eurasia is to enable young people to learn about the U.S. and Americans firsthand, and to teach Americans about their countries. The program served as the model for the YES (Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study) and A-SMYLE (American Serbia and Montenegro Youth Leadership Exchange) programs and has since expanded to other countries.
 
The primary goal of the FLEX program is to improve mutual understanding and develop and strengthen long-term relationships between citizens of the United States and other peoples and countries.
 

Eesti-teemalised loengud välismaa kõrgkoolis

Välisõppe nõukogu pakub toetust Eesti-teemaliste loengute pidamiseks välismaa kõrgkoolis.Toetust võivad taotleda nii eestlased kui ka välismaalased, kes on huvitatud ja pädevad Eesti teemadel välismaa õppuritele kõnelema.
 
Taotluse palume esitada hiljemalt 15. oktoobril. Toetuse saajad avaldatakse veebilehel hiljemalt 20. novembril.
 
 
Eesti-teemaliste loengute toetuse eeskiri (link)
 
 
Taotlemise tingimused lühidalt:
 
- toetus on mõeldud Eesti kultuuri-, ajaloo- ja ühiskonnateemaliste või eesti keelt käsitlevate loengute pidamiseks välismaa kõrgkoolis;
 
- loengud peavad toimuma lühema aja jooksul (4 kuni 20 at);
 
- toetust võib taotleda kõrgharidusega Eesti kodanik või välismaalane, kelle haridus või kogemus tagab  pädevuse Eesti-teemalisi loengute pidamiseks. Välismaalane peab oskama eesti keelt vähemalt B1 tasemel, et täita ja esitada eestikeelsed dokumendid;
 
- taotleja võib õppida või töötada samas ülikoolis;
 
- loengute toimumise aja ja muud tingimused peab lektor ise välismaa kõrgkooliga kokku leppima;
 
- toetuse suuruse arvestamisel võetakse aluseks akadeemiliste tundide arv ja kõrgkooli lektori tunnitasumäär (tuleb märkida taotluses);
 
- toetuse määramise ja selle suuruse otsustab Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi nõukogu;
 
- toetuse saajaga sõlmib Eesti Instituut toetuse kasutamise lepingu.
 
 
Toetuse taotlemine
 
Taotlemiseks tuleb saata:
 
- veebis täidetud taotlusvorm;
 
- lektori eestikeelne CV (lisada taotlusvormile);
 
- välismaa kõrgkooli kinnituskiri loengute läbiviimiseks (lisada taotlusvormile või saata e-posti aadressil [email protected]);
 
- soovituskiri Eesti residendist juriidiliselt või füüsiliselt isikult (lisada taotlusvormile või saata e-posti aadressil [email protected]);
 
 
Aruandlus
 
Toetuse saaja peab esitama loengute toimumise kohta sisulise aruande kahe nädala jooksul pärast külalisloengute lõppu.
 
 
 
Kontakt:
 
Eesti Instituut
Katrin Maiste
 
välisõppe sekretariaadi juhataja
 
 
+372 631 4355
 

Estonian Students Fund in USA

The Estonian Students Fund in USA is hoping to reach greater numbers of 1st, 2nd and 3rd generation Estonian-Americans. Scholarship amounts can range from $1,500-$5,000 depending on the applicant’s background, financial need, grades, etc. The applicant’s interest and participation in the Estonian-American community are also taken into account as are basic Estonian language skills (though this is not a requirement).

The Fund also provides special scholarships to those US-born students who wish to study in Estonia for a semester, a year or longer.

Information about the Estonian Students Fund in USA can be found online at www.esfusa.org. The scholarship application is posted to the website.

 

Rotalia Foundation

The Rotalia Foundation offers scholarships and research grants to individuals in the United States and abroad who read, speak, and understand Estonian. Grants are given at all levels--undergraduate, graduate, postgraduate, and for research. The foundation is particularly interested in supporting qualified individuals in the U.S. to study in Estonia and individuals in Estonia to study in the U.S.
 
c/o Paul Raidna, treasurer
9133 View Ave. NW, Seattle, WA 98117
206-784-4459
 
See website for details: www.rotalia.ee/et.html
 

Estonian-Revelia Academic Fund Inc.

Harald Raudsepa stipendiumid

 
Estonian-Revelia Academic Fund'i (ERAF) Harald Raudsepa stipendiumikonkursi tulemuste ja järgmise õppeaasta stipendiumikonkursi orienteeruva tähtaja kohta leiate Estonian-Revelia Academic Fund'i Sihtasutuse Eestis veebilehelt http://eraf.org.ee
 

Sihtasutus Archimedes kuulutab välja Rahvuskaaslaste programmi stipendiumite konkursi

Rahvuskaaslaste programmi raames võetakse taotlusi vastu kolmes kategoorias: tasemõppe stipendiumid, keeleõppe stipendiumid ning lastelaagrites osalemise stipendiumid
 
Rahvuskaaslaste programmi tasemeõppe stipendiumi eesmärk on toetada väliseesti noorte õpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes. Programmi raames toetatakse õpinguid eestikeelse õppekavaga erialadel. Kui stipendiaadi eesti keel ei ole edukaks õppetööks piisav, alustab ta õpinguid eesti keele intensiivõppe aastast. Stipendiumi raames makstakse elamis- ja sõidutoetust ning kaetakse vajadusel üliõpilase õppekoha maksumus, tervisekindlustus ja elamisloa riigilõiv. Stipendiumi võivad taotleda kesk- või kõrgharidusega noored väliseestlased, kes pole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased 5 aastat või, kes on kantud Eesti õppeasutuste õpilaste/üliõpilaste nimekirja taotluse esitamisele eelneva aasta jooksul.
 
Rahvuskaaslaste programmi keeleõppe stipendiumi eesmärk on toetada noorte väliseestlaste eesti keele üheaastaseid õpinguid Tartu Ülikoolis. Stipendiumi raames makstakse elamis- ja sõidutoetust ning kaetakse üliõpilase õppekoha maksumus, tervisekindlustus ja elamisloa riigilõiv. Stipendiumi võivad taotleda kesk- või kõrgharidusega noored väliseestlased, kes pole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased 5 aastat.
 
Rahvuskaaslaste programmi lastelaagrites osalemise stipendiumi eesmärk on anda väliseesti lastele võimalus viibida ühe suve jooksul Eestis lastelaagris. Toetusega kaetakse laagri osalemistasu. Stipendiumi võivad taotleda noored väliseestlased, kes pole vähemalt viimased 5 aastat Eestis alaliselt elanud. Igas laagris kehtib oma vanusepiirang, üldjuhul võivad kandideerida 8-14 aastased lapsed.
 
Taotlusdokumendid tuleb esitada kahel viisil: elektrooniliselt ja posti teel: läbi elektroonilise süsteemi http://archimedes.ee/en/foundation/document-submission-form
hiljemalt 5. maiks ja posti teel hiljemalt 12. maiks (saabumiskuupäeva postitempel) aadressile:
 
Rahvuskaaslaste programm
Sihtasutus Archimedes
Koidula 13A
10125 Tallinn
Eesti
 
Põhjaliku info ja nõutud dokumentide loetelu leiate SA Archimedes veebilehelt: http://archimedes.ee/stipendiumid/rahvuskaaslased/.
Kontakt: tel 699 6496, e-mail: [email protected]
 
The aim of the scholarships offered by the Compatriots Programme is to support the language and degree studies of young expatriate Estonians in Estonia’s public universities, national institutions of applied higher education and vocational education centres.
 
The study scholarship will support successful applicants who wish to enrol for curricula taught in the Estonian language. If an applicant’s command of the Estonian language is insufficient to successfully cope with learning in that language, the applicant can request a grant to support his/her participation in an intensive Estonian language course prior to engaging in substantive studies under the curriculum chosen. The Compatriots Programme cannot support studies in languages other than Estonian.
 
The language scholarship will support participation in an intensive Estonian language course at the University of Tartu. The period of support is 10 months.
The objective of disbursing assistance for children’s camps in the compatriots programme is to give expatriate Estonian children an opportunity to attend a summer camp in Estonia during one summer.
 
Deadline: 5th May. More information: http://archimedes.ee/stipendiumid/en/rahvuskaaslased/
The contact person: Julia Duh, [email protected], telephone number 699 6496.
East European Studies of the Woodrow Wilson Center and the National Council for Eurasian and East European Research are soliciting applications for various research scholarships in East European studies.
Eligibility: These scholarships are available to U.S. citizens. While Southeast Europe remains a primary focus, projects on Central Europe and the Baltic states are again eligible. Projects should focus on fields in the social sciences and humanities including, but not limited to: Anthropology, History, Political Science, Slavic Languages and Literatures, and Sociology. All projects should aim to highlight their potential policy relevance.
 
 
Details and applications are at www.wilsoncenter.org/fellowships-grants, or contact: 
East European Studies
The Woodrow Wilson International Center for Scholars
One Woodrow Wilson Plaza
1300 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20004-3027
 

http://www.estosite.org/estonia-100?format=rss