October 25, 2023

EANC Virtual TownHall: Estonian Americans Shared Concerns and Impact Statements about Planned Closures of Consulates General in NY and SF

Estonian American National Council invited Estonians in the US to participate in Virtual TownHall on October 24 to discuss planned closures of Estonia Consulates General in US.
October 19, 2023

XXIII Estonian American National Council Releases Statement Calling for Estonia to Keep Consulates in U.S. Open for Business

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides esinduskogu avaldus San Francisco ja New Yorgi konsulaatide sulgemise otsuse kohta (18. oktoobril 2023) Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) on keskne eestlasi esindav organisatsioon Ameerika Ühendriikides. ERKÜ aastakoosolek toimus nädalavahetusel 14.-15. oktoober 2023. […]