« Estonian-Revelia Academic Fund Inc. | Main | Woodrow Wilson International Center East European Studies Scholarships »
Monday
Apr072014

Sihtasutus Archimedes kuulutab välja Rahvuskaaslaste programmi stipendiumite konkursi.

Rahvuskaaslaste programmi raames võetakse taotlusi vastu kolmes kategoorias: tasemõppe stipendiumid, keeleõppe stipendiumid ning lastelaagrites osalemise stipendiumid
 
Rahvuskaaslaste programmi tasemeõppe stipendiumi eesmärk on toetada väliseesti noorte õpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes. Programmi raames toetatakse õpinguid eestikeelse õppekavaga erialadel. Kui stipendiaadi eesti keel ei ole edukaks õppetööks piisav, alustab ta õpinguid eesti keele intensiivõppe aastast. Stipendiumi raames makstakse elamis- ja sõidutoetust ning kaetakse vajadusel üliõpilase õppekoha maksumus, tervisekindlustus ja elamisloa riigilõiv. Stipendiumi võivad taotleda kesk- või kõrgharidusega noored väliseestlased, kes pole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased 5 aastat või, kes on kantud Eesti õppeasutuste õpilaste/üliõpilaste nimekirja taotluse esitamisele eelneva aasta jooksul. 
 
Rahvuskaaslaste programmi keeleõppe stipendiumi eesmärk on toetada noorte väliseestlaste eesti keele üheaastaseid õpinguid Tartu Ülikoolis. Stipendiumi raames makstakse elamis- ja sõidutoetust ning kaetakse üliõpilase õppekoha maksumus, tervisekindlustus ja elamisloa riigilõiv. Stipendiumi võivad taotleda kesk- või kõrgharidusega noored väliseestlased, kes pole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased 5 aastat.
 
Rahvuskaaslaste programmi lastelaagrites osalemise stipendiumi eesmärk on anda väliseesti lastele võimalus viibida ühe suve jooksul Eestis lastelaagris. Toetusega kaetakse laagri osalemistasu. Stipendiumi võivad taotleda noored väliseestlased, kes pole vähemalt viimased 5 aastat Eestis alaliselt elanud. Igas laagris kehtib oma vanusepiirang, üldjuhul võivad kandideerida 8-14 aastased lapsed. 
 
Taotlusdokumendid tuleb esitada kahel viisil: elektrooniliselt ja posti teel: läbi elektroonilise süsteemi http://archimedes.ee/en/foundation/document-submission-form
hiljemalt 5. maiks ja posti teel hiljemalt 12. maiks (saabumiskuupäeva postitempel) aadressile:
 
Rahvuskaaslaste programm
Sihtasutus Archimedes
Koidula 13A
10125 Tallinn
Eesti
 
Põhjaliku info ja nõutud dokumentide loetelu leiate SA Archimedes veebilehelt: http://archimedes.ee/stipendiumid/rahvuskaaslased/.
Kontakt: tel 699 6496, e-mail: julia.duh@archimedes.ee
 
The aim of the scholarships offered by the Compatriots Programme is to support the language and degree studies of young expatriate Estonians in Estonia’s public universities, national institutions of applied higher education and vocational education centres.
 
The study scholarship will support successful applicants who wish to enrol for curricula taught in the Estonian language. If an applicant’s command of the Estonian language is insufficient to successfully cope with learning in that language, the applicant can request a grant to support his/her participation in an intensive Estonian language course prior to engaging in substantive studies under the curriculum chosen. The Compatriots Programme cannot support studies in languages other than Estonian.
 
The language scholarship will support participation in an intensive Estonian language course at the University of Tartu. The period of support is 10 months.
The objective of disbursing assistance for children’s camps in the compatriots programme is to give expatriate Estonian children an opportunity to attend a summer camp in Estonia during one summer. 
 
Deadline: 5th May. More information: http://archimedes.ee/stipendiumid/en/rahvuskaaslased/
The contact person: Julia Duh, julia.duh@archimedes.ee, telephone number 699 6496.