Donate TODAY

 
 

Dear Fellow Estonian American and Friend of Estonia!

The Estonian American National Council works to achieve our common goals of ensuring strong U.S. support for Estonia, and of fostering Estonian culture, language, history and traditions in the United States.

Now more than ever before, EANC’s work on the political front is critical. As Russia continues its unprovoked invasion of Ukraine and the deadly terrorization of a peaceful people, EANC actively participates with other East and Central European and Baltic organizations to inform American policy makers of issues of concern to Estonian Americans and the stability of democracy in Europe. We meet regularly with State Department and National Security Council personnel, as well with Congressional leaders. We also maintain close contact with the Estonian Embassy in Washington and represent Estonian Americans at events in the US and elsewhere.

EANC will also continue to support the preservation of Estonian culture, language and traditions in the United States:
• Provide support for the Estonian Long Island children’s summer camp and Estonian boy scout and girl guide activities.
• Serve on the advisory board and finance committee of the Estonian Archives in the US.
• We have contributed to the production and distribution of films such as “The Singing Revolution” and “To Breathe as One”; to the PBS TV series “This is American & The World: The Estonia Episodes”; and to the Broadway-aspiring show “Singing Revolution: The Musical.”
• We continue to support the publication of histories, films and memoirs dealing with Estonia and Estonians.
• Support cultural events such as New York Cultural Days, Mid-West Estonian Days (KLENK), West Coast Estonian Days, and choir, folk dance and theater group performances, and more local Estonian society events and Estonian houses.

We ask you to make as generous a gift as you can! Help support a free Estonia and preserve your Estonian heritage for future generations…

THANK YOU!
— EANC Board of Directors

EANC is a 501(c)3 non-profit organization. All donations are tax-deductible to the extent allowed by law. Copies of EANC’s financial and/or income tax reports are available by sending a written request to the above mailing address.


Kallid kaaseestlased ja eestlaste sõbrad!

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides töötab saavutamaks meie ühiseid eesmärke – kindlustada tugevat Ameerika toetust Eestile ja edendada eesti kultuuri, keelt, ajalugu ja traditsioone USA-s.

Nüüd, rohkem kui kunagi varem, on ERKÜ töö poliitilises valdkonnas kriitiline. Nüüd kui Venemaa vari kõigub ähvardavalt ja tema sissetung Ukrainasse ohustab regiooni stabiilsust, töötab ERKÜ aktiivselt, et informeerida Ameerika poliitikuid Ameerika eestlastele muret-tekitavatest küsimustest. Meie kohtume Välisministeeriumiga, Kongressi liikmetega ja nende staapidega, ja hoiame sidet Eesti ja teiste riikide saatkondadega.

ERKÜ toetuste ja ürituste seas olid:

• Long Islandi eesti laste suvelaager, Eesti Skautide ja Gaidide Malevad USAs, Järvemetsa skaudilaagri toetuss, Lakewoodis, NJ, ja teisigi noorte organisatsioone ja tegevusi, kus kasvatakse ameerika eestlaste tulevikku.

• “Vaba Eesti Sõna,” meie eestikeelne ajaleht; raamatud ja dokumentaalfilmid Eesti ja eestlaste kohta; Ameerika eestlaste ajaloo raamatu väljaandmine, lõpetamiseksö nöituste korraldamine ja konverentside toetamine.

• Kultuurilised üritused, nagu KLENKi päevad, Lääneranniku Eesti Päevad, Eesti Kultuuripäevad NYis, Üleilmsed ESTO Päevad, rahvatantsu laagrid, koori ja teatri gruppide esinemised.

• ERKÜ auhinnad väljapaistvatele inimestele ja organisatsioonidele, ka ERKÜ Henrik Visnapuu Auhinna väljaandmine.

Meie palume teil teha nii lahke annetus kui võimalik! Aidake toetada vaba Eesti huve ja hoida eesti pärandit järgmistele generatsioonidele…..

TÄNAME!