« Stanford University Library Accepts Donations of Estonian books | Main | Tallinn University welcomes postgraduate students for a new MA programme »
9:10PM

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu aastakoosolek Stockholmis.

ÜEKN’i Täiskogu aastakoosolek toimus 21-23. aprillil ilusas Stockholmi linnas. Sinna olid kogunenud liikmesmaade esindajad üle maailma.  Jahedal päikesepaistelisel laupäeva hommikul koguneti Eesti Majja kus oli mitu ilusat avarat saali, mis olid koosoleku osalistel kasutada. Koosolekust võtsid osa 11. liikmesmaa delegaadid, kokku 26.    Peale Rootsi ja Ameerika Ühendriikide, olid esindatud Austraalia, Kanada, Inglismaa, Saksamaa, Soome, Läti, Leedu, Tsehhi ja Venemaa.  Ollakse kontaktis Ukraina Eesti Seltsi esindajaga, kes ei saanud kohal olla. Eesti Rahvuskomiteed Ühendriikides esindasid Marju Rink-Abel, Eric Suuberg, Kersti Linask ja Ülle Ederma.  Kohal oli ka ÜEKN’i tegevjuht Marit Davey ja mitmed külalised. photo: Ülle Ederma

Koosviibijaid  tervitas päevade korraldaja Leelo Pukk  ja ÜEKN’i esinaine Marju Rink-Abel. Järgnes Eesti Vabariigi  suursaaadik Rootsis Merle Pajula tervitus.  Päevakord oli pikk, mille raames järgnesid liikmesmaade tegevusaruanded ja samuti ÜEKN’i aruanded.  On huvitav ja rõõmustav kuulda eestlaste tegevusest igalpool maailmas Eesti Seltside eestvedamisel.  On tähtsate sündmuste tähistamised, kultuurilised pidustused, nagu Estival tuleval aastal Stockholmis, on eesti koolid ja täienduskoolid, on emakeele õpe, millele pannakse palju rõhku,  peetakse lastelaagreid ja on palju muid üritusi.  On ülendav näha, et Eesti traditsioonid ja kultuur ei ole kadumas vaid elavad edasi ka noorema generatsiooni kaudu!

Anne-Ly Reimaa, Eest Kultuuriministeeriumist kandis ette kolme-aastase plaani EV100 juubeli pühitsemisest Eestis.  See just algas sellel kuul ja lõpeb aprillis 2020.  Sellest on kirjutatud VES ridadel. (veebilehel ev100.ee).   ÜEKN’i kingitus  EV100 puhul Eesti riigile on liikemsmaade raamat, “Eestlased laias maailmas-Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu liikmesmaade lugu”, milles on ka leida põhjalikum ÜEKN’i ajalugu. Huvitava ettekande tegi Marcus Kolga (Kanadast) tema ajakohasest ettevõttest “Global Estonian”, on interaktiivne veebilehekülg globalestonian.com või globaalneeestlane.com,  kus on näha eesti kogukondade grupid üle maailma,  maakaaardi süsteemis - andes  palju informatsiooni.  Sirle Sööt, ESTO 2019  peakomitee esimees, andis huvitava ülevaate ESTO plaanidest, mis toimub Helsingis - Tartus – Tallinnas 2019. a.  Sellest on kirjutatud VES’is.  Läbirääkimised on käimas kõigis nimetatud kohtades.

Koosolek jätkus pühapäeva hommikul.  Kell 13:00  algas konverents “Security Challenges in the Baltic Sea Region”.  Esines kaks paneeli, mille koostasid Euroopas tuntud poliitikud, professorid, ajaloolased.  Nelja-tunniline väga huvitav  konverents leidis aset ilusas saalis mugavate istmetega. Sellest on VES ridadel ka kirjutatud.

Peale pikka päeva oli ainult tund aega et riietuda peoriidesse – järgnes ju Rootsi Eesti Seltsi  60. a. juubelipidu, mis oli korraldatud REL’i esinaise Sirle Söödi poolt.  Esinduslikus saalis olid lauad pidulikult kaetud ja pidulised õhturiietes.  Austati rootsi eestlaste kauaaegseid eestvedajaid, oli tervitusi jm. nendele järgnes tants suure orkestri saatel, mis kestis hilistunnini. Nii lõppesid kaks töörikast päeva ja esmaspäeva hommikul oligi lend igalepoole laiali! Sellega aga ei ole lõpp, mitmed koosolekul arutatud küsimused vajavad veel edaspidist tööd enne järgmist aastakoosolekut.

Ülle Ederma

PrintView Printer Friendly Version