« Co-sponsors needed for Black Ribbon Day Resolution | Main | President Obama hosted Baltic leaders on August 30 »
4:05PM

Estonian National Museum is looking for WWII and post-WWII correspondence / Eesti Rahva Muuseum otsib kirju

Until recently, letters were almost the only way to maintain contact with relatives and friends who either voluntarily or forcibly left their Estonian homeland. These letters are an important research resource because in addition to autobiographical information, they also provide insight into the larger societal situation. 

For this reason, the Estonian National Museum in Tartu is seeking personal correspondences between Estonian emigrants to the West and those who stayed behind, written during the confusion of WWII.  Especially valuable would be correspondences over a period of several decades which consist of both received and sent letters, although one-sided correspondence is still important.  The Museum is also interested in correspondence prior to WWII.

For details, contact Riina Reinvelt (tel: +372 7350406, e-mail: riina@erm.ee), or write to: Estonian National Museum, Veski 32, Tartu 51014, Estonia.

=======================================================================================================================================
Kuni viimase ajani olid paberkirjad pea ainukeseks võimaluseks pidada sidet pereliikmete või sõpradega, kes vabatahtlikult või sunniviisiliselt olid sunnitud kodumaalt lahkuma.  Kirjad on oluliseks uurimisallikaks, kuna lisaks autobiograafilisele informatsioonile annavad nad teavet ümbritseva keskkonna ja sotsiaalsete olude kohta. 

Eestis Tartus asuv Eesti Rahva Muuseum soovib oma kogusid täiendada kirjadega, mida vahetasid omavahel Teise maailma keerises välismaale pääsenud ja kodumaale maha jäänud eestlased. Samuti nende kirjadega, mida pagulased vahetasid omavahel. Kui keelegi valduses on enne teist maailmasõda Eestist lahkunute ja nõukogude ajal läände pääsenute kirju, on ka need muuseumile väga huvipakkuvad.  Eriti väärtuslikud on läbi mitme aastakümne kestnud kirjavahetused, mille puhul on säilinud nii saadud kui saadetud kirjad. Kui kahepoolne kirjavahetus ei ole säilinud, siis on ka ühe poole kirjad uurijatele väärtuslikuks allikaks.

Täiendavat infot saab muuseumi kogude osakonna juhatajalt (Riina Reinvelt, tel: +372 7350406, e-mail: riina@erm.ee) või kirjutades aadressil: Estonian National Museum, Veski 32, Tartu 51014, Estonia.

 

PrintView Printer Friendly Version