« Pillerkaar performs at Durant Arts Center in Alexandria, VA | Main | Eesti Spordiliidu korraldusel peetakse Eesti Mängud Lakewood, NJ-s, 29 - 31. juulil 2016 a. »
Tuesday
Nov152016

Kaks projektikonkurssi eesti kultuuriühingutele välismaal/ 2017 ja 2018

MISA avas kaks projektikonkurssi eesti kultuuriühingutele välismaal.

Mõlema konkursi taotlus koos lisadega tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna MISA digitaotluste keskkonnas: www.meis.ee/digitaotlus. Mõlema konkursi tähtaeg on 5. jaanuar 2017. Kui taotlust koos lisadega ei ole võimalik digitaalselt allkirjastada, saab taotluse edastada ka e-posti teel aadressil taotlus@meis.ee ning saata originaalallkirjaga taotlus paberkandjal posti teel. Mõlema konkursi tingimused leiab MISA kodulehelt: www.meis.ee/konkursid. Erinevused on projektile eraldatavas maksimaalses toetussummas, projekti esitatavates nõuetes ja abikõlbulikkuse perioodis. Lisasin allapoole ka Riigikantselei ja Kultuuriministeeriumi ühise pressiteate.

Rahvuskaaslaste programmi väliseesti kultuuriühingute projektikonkurss:

http://www.meis.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=680

NB ! Antud projektikonkurssi eelarve on 40 000 eurot, ühele projektile eraldatav toetussumma on kuni 4000 eurot ja projektide abikõlbulikkuse periood 11.11.2016-31.12.17.

 

Eesti Vabariik 100 väliseesti kultuuriühingute projektikonkurss:

http://www.meis.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=681

NB ! Antud projektikonkursi eelarve on 40 000 eurot, ühele projektile eraldatav toetus on kuni 8000 eurot, kaasfinantseering ja/või omafinantseering peab olema vähemalt 20% eelarvest  ja projektide abikõlbulikkuse periood on kuni 11.11.16 - 31.12.2018.

Lisainfo:

Sandra Nuudi
MISA rakenduskeskuse koordinaator
Tel: 659 9855
sandra.nuudi@meis.ee

Heilika Pikkov
EV100 ja EL eesistumise rahvusvahelise programmi haldur
Tel: 56 91 20 91
heilika.pikkov@riigikantselei.ee

 //

 

Riigikantselei ja Kultuuriministeeriumi ühine pressiteade:

Avati kaks projektikonkurssi eesti kultuuriühingutele välismaal

11. november 2016 - 11:54

Täna kuulutati välja Eesti Vabariik 100 ja rahvuskaaslaste programmi projektikonkursid, mille eesmärgiks on toetada välismaal tegutsevaid eesti kogukondi kultuuriprojektide korraldamisel ja tugevdada läheneva juubeli eel kultuurikollektiivide ning loomeinimeste kontakte. Mõlema konkursi taotluste esitamise tähtaeg on 5. jaanuar 2017.

Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsleri Anne-Ly Reimaa sõnul on väliseesti kultuuriseltside toetamine Eestile väga oluline, sest aitab kaasa eesti kultuurielu hoidmisele, eesti keele ja traditsioonide säilimisele ka kodust kaugemal. „Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine väliseesti kogukondades on märgilise tähtsusega, sest aitab meil kõigil tunda end ühtse kokkuhoidva perena ning olla uhke oma kultuuri ja keele elujõulisuse üle. Eestile on tähtis, et iga eestlane,  elagu ta kodumaal või kaugemal, kannaks edasi meie meelt ja eesti keelt,“ sõnas Reimaa.

Toetusi jagatakse seekord väliseesti kultuuriühingutele poole rohkem kui varasemalt, konkursside eelarve on kokku 80 000 eurot. Suurem toetuse maht on seotud Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ettevalmistustega ning sooviga tähistada riigi olulist juubelit väärikalt nii Eestis kui eesti kogukondades välismaal. Rahvuskaaslaste programmi konkursile saab esitada taotlusi kultuurisündmuste korraldamiseks 2017. aastal ja Eesti Vabariik 100 konkursile kultuurisündmuste korraldamiseks 2018. aastal.

„Kui 2017. aastal korraldatavad sündmused võivad aset leida nii Eestis kui välismaal ega pea olema kindlasti seotud läheneva juubeliga, siis 2018. aastaks ootame ideid, mis on seotud Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega ja seda just välismaal. EV100 toetus annab hea võimaluse laiema haardega kogukondlikke algatusi pikema aja vältel ette valmistada ja juubeliaastal teoks teha,“ põhjendas kahe konkursi korraldamist EV100 ja Eesti EL eesistumise rahvusvahelise programmi haldur Heilika Pikkov.

Erinevusi on ka eraldatava toetuse määras ühele projektile. Rahvuskaaslaste programmi konkursi projekte toetatakse kuni 4000 euroga, Eesti Vabariik 100 konkursi projekte toetatakse kuni 8000 euroga ning toetus võib moodustada kuni 80% projekti eelarvest.

Projektikonkursi korraldavad Riigikantselei, Kultuuriministeerium, rahvuskaaslaste programmi nõukogu ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA). Konkursi tingimused leiab MISA kodulehelt: www.meis.ee/konkursid.

Mõlema konkursi taotlus koos lisadega tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna MISA digitaotluste keskkonnas: www.meis.ee/digitaotlus. Kui taotlust koos lisadega ei ole võimalik digitaalselt allkirjastada, saab taotluse edastada ka e-posti teel aadressil taotlus@meis.ee ning saata originaalallkirjaga taotlus paberkandjal posti teel.

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine algab aprillis 2017 ja lõpeb aastal 2020, kui möödub sada aastat Tartu rahulepingu sõlmimisest. Tegemist on senise ajaloo olulisema tähtpäevaga, mille tähistamisse oodatakse panustama kõiki eestimaalasi nii kodu- kui välismaal. Täiendavat teavet EV100 programmi kohta leiab veebilehelt www.ev100.ee.

Lisainfo:

Heilika Pikkov
EV100 ja EL eesistumise rahvusvahelise programmi haldur
Tel: 56 91 20 91
heilika.pikkov@riigikantselei.ee

Sandra Nuudi
MISA rakenduskeskuse koordinaator
Tel: 659 9855
sandra.nuudi@meis.ee