« 2015 JBANC conference – “History Repeated: Baltics and Eastern Europe in Peril?” | Main | USA Eesti Skautide ja Gaidide Malevate Suvelaager 2015 »
Tuesday
May052015

Ülemaailmne Eesti Kesknôukogu Tallinnas

Nädalalôpul 24.-25. aprill k.a. kogunesid organiseeritud eestlaste esindajad vähemalt 13 riigist Rahvusraamatukogusse, et kinnitada ÜEKN tegevuse aruandeid ja sônastada eesmärke eelseisva aasta tegevuseks.

Sissejuhatavalt tervitas kogunenud saadikuid ja külalisi värske kultuuriminister Indrek Saar, oma sônavôtus viisakalt kiites ja tänades organiseeritud väliseestlasi nende aastakümneid kestnud vabadusvôitluse ja keele ja kultuuri hoidmise eest. Tervituseks sai ka sôna Eesti Lipu Seltsi esimees Jüri Trei, kes kutsus üles tihedamale koostööle ja kinkis ÜEKN-ile Eesti lipu.

Täiskogu koosoleku juhatajateks valiti Marju Rink-Abel USA-st ja Aho Rebas Rootsist. Päevakorras mindi kiiresti mööda liikmesmaade tegevuste tutvustamistest kuna need olid kôikidele osavôtjatele juba kirjalikult esitatud. Siiski väärib äramärkimist see imponeerivalt mitmekülgne ja intensiivne eesti tegevus, mis aastast aastasse korraldatakse liikmesriikides (Kanada, USA, Rootsi, Soome, Venemaa, Saksamaa, Läti, Leedu, Tsehhi, Austraalia, Inglismaa, Ukraina).

ÜEKN juhatuse tegevuse aruanne kirjeldas peamiselt info vahendamist, üleskutset osa vôtta Eesti riigikogu valimistest, ning artiklite kirjutamist Eesti julgeoleku teemal. Juhatus on ka otsinud ja leidnud kvalifitseeritud kandidaadi ÜEKN tegevjuhi kohale.
Majanduse alal oli suuremaks uudiseks, et Margot ja Herbert Linna Fond, kust ÜEKN on jaganud üle miljoni dollari väärtuses stipendiume eesti üliôpilastele, antakse üle New Yorgis asuva Eesti Üliôpilaste Toetusfondile.
Esitaud tegevuskava osas soovis koosolek näha selgemat vahet üldiste eesmärkide ja ajaliselt ja majanduslikult piiratud projektide vahel. Avaldati muret juba seitse aastat kestnud ÜEKN ajaloo kirjutamise üle, millel veel pole lôppu näha, vaatamata autori mitmekordsetele lubadustele. Kuulati ära Okupatsioonide muuseumi muresid ja soove. Tutvustati kohalviibivat tegevjuhi kandidaati, kellest loodetakse m.h. ÜEKN administratsiooni parandamist.

ÜEKN on juba paar aastat ettevalmistanud oma struktuuri ja tegevuse uuendamist. Aasta tagasi otsustati vastu vôtta uus arengukava ja vähendada administratiivseid kulusid ja lähtudes sellest esitas Aho Rebas revideeritud kodukorra ettepaneku, mida arutati pôhjalikult. Lisati uusi aspekte ja anti Rebasele ülesandeks koostada uus ettepanek, mis on täielikus kooskôlas pôhikirjaga. 
Peeter Nieländer Torontost tutvustas Eesti 100 juubeliaastal 2018 toimuva ESTO ettevalmistusi oma kodulinnas. Valiti teistkordselt ÜEKN esimeheks Eesti aupeakonsul Kanadas, Laas Leivat ja liikmesmaad esitasid oma esindajad juhatusse.

Otsustati järgmine – väiksemas koosseisus – täiskogu korraldada aasta pärast USA pealinnas Washingtonis.
Laupäeval 25. aprillil toimus ÜEKN korraldusel sümpoosium Okupatsioonide muuseumis teemal „Pôgenemine ja pagulus“. Pikema ülevaatliku ettekande pidas Aho Rebas ja isiklikke mälestusi pôgenemisest lisasid Ülle Ederma ja Maie Barrow. Näidati liigutavat Erik Soovere lühifilmi „Pôgenemine“, Marju Rink-Abel rääkis pagulaste välisvôitlusest ja Ivi Zajedova rääkis täissaalile pagulaste suurüritustest.

ÜEKN täiskogu päevad Tallinnas lôppesid piduliku ôhtusöögiga Mustpeade majas, kus Pille Lill koos oma muusikafondi hoolealustega esitasid tipptasemel laulu ja instrumentaalmuusikat. Ônnestunud täiskogu praktiliseks korraldajaks oli seekord Liia Urman Leedust.

Aho Rebas