« Long Island Spordipäev ja Jaanipäev: Laupäeval, 14 . juunil, 2014 | Main | Lembit Beecher's "These Memories May Be True" based on Estonian folk songs, featured in Philadelphia (Oct. 15) and New York (Oct. 17) concerts. »
Tuesday
Dec102013

Eesti Rahva Muuseum kutsub väljaspool Eestit elavaid eesti lapsi linnalaagrisse „Kirju-mirju Eesti“

Kes on vanausuline? Mis on suulliim? Millest kõnelevad vanad ornamendid? Millised on minu juured ja kuidas need mind mõjutavad? Miks teiste juurtega inimesed mõtlevad teistmoodi? Nendele ja paljudele teistele küsimustele leiame 14.-18. juulil 2014 üheskoos vastused linnalaagris „Kirju-mirju Eesti“!
Viiepäevases linnalaagris õpitakse läbi praktilise tegevuse tundma Eesti kirevat vaimset ja materiaalset kultuuripärandit. Sõidetakse külla vanausulistele, setudele ja mulkidele, kus tutvutakse kohalike traditsioonide eripäradega ning proovitakse ka ise näiteks ikooni maalida, lambaid talitada või laastukatust panna. Arheoloogilistel väljakaevamistel tutvume, kuidas luuakse kildhaaval kogutud info põhjal lugusid minevikust.    

14.07.2014 - Tartu, Raadi mõis - "Minu ja sinu juured" - kust oleme pärit? Põhjalik linnaekskursioon.
15.07.2014 - Tartumaa, Kolkja - "Teisalt tulnud" – usundiline mitmekesisus 
16.07.2014 - Tartu, Ajalooarhiiv ning arheoloogiliste välitööde külastamine - "Mis meist maha jääb?“  - füüsilised allikad meie erinevate kultuuride kohta
17.07.2014 - Võrumaa, Setumaa - "Teistmoodi eestlased" - rahvuse lai mõiste 
18.07.2014 - Viljandimaa, Heimtali - "Juurte juurde tagasi" – Anu Raua vaibakoguga tutvumine ning laagris kogetu mõtestamine läbi kokkuvõtliku ühistegevuse (fotoloo koostamine grupitöödena).  
 
Läbi mänguliste päevade õpitakse tundma iseenda juuri, et edaspidi teise pilguga märgata ja väärtustada kultuurierinevusi teistes. Erinevate kultuuride mustrid ja värvid, kombed ja traditsioonid omandavad teise värvingu, kui neid mõista.
Laagrit korraldab Eesti Rahva Muuseum koostöös Muinsuskaitseametiga. Kõik laagripäevad algavad ja lõpevad Tartu linnas. Lapsed ööbivad kodus.

Osavõtutasu on 50€ lapse kohta. Sisaldab väljasõitude transporti, lõunat, töövahendeid. Laager on suunatud 10-12-aastastele ning töökeeleks on eesti keel.
Laagris on 15 kohta.
Varasemaid laagripäevi vaata: www.erm.ee/õpi/linnalaagrid
Lisainfo: Jaanika Jaanits, koostöövõrgustike koordinaator; Tel 7350 447; E-post jaanika.jaanits@erm.ee
-- 
Anu Kippasto
välisõppe koordineerija
Eesti Instituut
Suur-Karja 14
10140 Tallinn
Eesti
Tel +372 6314 355