« Putin’s Crackdown, Magnitsky Sanctions Discussed at JBANC Conference | Main
Tuesday
Dec182012

2018 ESTO to be held in Toronto / EKN-i otsus: 2018. a ESTO Torontos!

The Estonian Central Council in Canada announced that ESTO 2018 will be held in Toronto!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eestlaste Kesknõukogu Kanadas juhatus otsustas 2. oktoobril toimunud koosolekul ühehäälselt korraldada ülemaailmne eestlaste suurfestival ESTO Torontos 2018. aastal.

Tuginedes oma varem mitmekordselt esitatud seisukohale, et ESTO-de lõpetamine ei ole vajalik ega otstarbekohane, jätkab EKN 1972. a alustatud traditsiooni, mis esitas võimsalt meie rahvuslikke pürgimusi ja kultuuri omapära maailmale ning hoogustas eestlaste ühtekuuluvuse väljendamist võõrsil.

On väidetud, et üldlaulu- ja tantsupeod Eestis peaks täitma ülalmainitud eesmärke ja vajadusi. EKN soovitab tungivalt kõikidel nendel osaleda. Kuid hiigelsuurte osavõtjatega ettevõtmisi kodumaal ei saa võrrelda välismail toimuvate ESTO-dega oma mitmetahulise tegevusega ning intiimsema omavahelise suhtlemisega. Teretulnud on muidugi kõik, nii asukohamaadelt võõrsil kui kodumaalt!

EKN on kirjalikult kontakteerunud suuremate Torontos ja Lõuna-Ontarios asuvate  ühiskondlike organisatsioonidega, selgitamaks nende arvamusi ESTO 2018 kohta. Seni  tagastatud vastuste hulgas ei leidu ühtki, mis eitab seda algatust.

EKN-i juhatus määras Peeter Nieländeri juhtima rühma, mille ülesanne on uurida ESTO 2018 läbiviidavust ning esitama vastav konkreetne ettepanek koos ajagraafikuga EKN-i täiskogule käesoleval sügisel.       
Ühineme ülemaailmselt eeloleval suvel San Franciscos LEP-ESTO 2013 ja ESTO 2018 pidustustel!

EKN-i juhatus
Markus Hess, esimees
Estonian Central Council in Canada
estoniancentralcouncil@gmail.com
647-231-0058