« Estonia celebrates 25 years since the restoration of independence | Main | Sign up for Eesti 100 Juubel newsletter »
Tuesday
Nov152016

Eesti Vabariik 100 väliseesti kultuuriühingute projektikonkurss

Eesti Vabariik 100 väliseesti kultuuriühingute projektikonkurss:

http://www.meis.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=681

NB ! Antud projektikonkursi eelarve on 40 000 eurot, ühele projektile eraldatav toetus on kuni 8000 eurotkaasfinantseering ja/või omafinantseering peab olema vähemalt 20% eelarvest  ja projektide abikõlbulikkuse periood on kuni 11.11.16 - 31.12.2018.

Lisainfo:

Sandra Nuudi
MISA rakenduskeskuse koordinaator
Tel: 659 9855
sandra.nuudi@meis.ee

Heilika Pikkov
EV100 ja EL eesistumise rahvusvahelise programmi haldur
Tel: 56 91 20 91
heilika.pikkov@riigikantselei.ee