« EANC to Assist Young Adults Attending JBANC Conference in May 2017 | Main | Published! "Estonians in America, 1945-1995: Exiles in a Land of Promise" »
11:00AM

2017 - ERKÜ Vabariigi aastapäeva tervitus / Estonian Independence Day Greetings from EANC

Palju õnne Eestile!

Eesti Vabariik tähistab oma 99-ndat aastapäeva sel kuul.  Neid kes sel ajal elus olid on üpris vähe järele jäänud, kuid selle päeva tähtsus on nende järeltulijatele selge ja südame asi, olenemata nende elukoha riigist.  Nii siis meie, eestlased Ameerikas, tähistame seda päeva - kas aktusega, kiriku jumalateenistusega, piduliku koosviibimisega, eestikooli laste etteastumistega, kuid ka lihtsalt oma südames.  Meie palve ja lootus on, et Eestil läheks hästi, et meie ja meie järeltulijad saaksid vabalt ja rõõmsalt tulevikus Eesti sünnipäevi samuti tähistada.

Ettevalmistused Eesti suurjuubeliks – 100 – on käinud juba tükk aega.  Juba aprillis algavad selle juubeli pidustused ja tähistamised.  Need kestavad 2. veebruarini 2020, mil möödub sada aastat Tartu rahu sõlmimisest. Selle kolme aasta ajaraami langevad mitmete tähtsate sündmuste 100. a. sünnipäevad, kaasaarvatud Vabadussõja algus (28. novembril, 1918); Riigikogu asutamine (23. aprillil 1919); 100 aastat Võnnu lahingust (23. juunil, 1919); ja Eesti Vabariigi eestikeelse Tartu ülikooli avamine (1. detsembil 1919).  Nii palju juhtus selle suhteliselt lühikese aja jooksul et kindlustada Eesti Vabariigi asutamist ja püsimist.  Mõtleme nendele kangelastele ja rahvale kes selle läbi viisid tänuga.

Juulis 2019 toimub ka Laulu- ja tantsupidude 150. a. juubel. Paljud meist lähevad sel puhul Eestisse, ka sel suvel toimuvale noorte laulu- ja tantsupeole ''Mina jään.'' Rõõmustav on Ida- kui Läänekaldalt eesti koolide noorte osavõtt noorte laulupeost.  See on suur ettevõtmine laste vanematele ja noortele, kuid midagi paremat ei ole kui ``Eesti süst`` eestluse säilitamiseks välismaal.  Kiitust ja jõudu nendele!

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides nimel tervitan kõiki Ameerika eestlasi, sõpru ja ühiskondi Eesti Vabariigi aastapäeva puhul.  Olgu teil kõigil sel puhul väike ``Eesti süst`` mis tuleb ühisest koosviibimisest ja sidemest Eestiga.  ERKÜ omalt poolt teeb kõik mis võimalik Eesti heaks siin Ameerikas.

Palju õnne, Eesti!

Tervitusega,

Marju Rink-Abel, ERKÜ esimees

=================================================================================================

Congratulations to Estonia! 

The Republic of Estonia celebrates its 99th independence anniversary this month. There are not too many individuals left who were alive at that time, but the significance of this day to their descendants is clear and heart-felt, regardless of their country of residence. So we  Estonian Americans celebrate this day – with a program, church service, a performance by Estonian school children, but also just in our hearts. Our prayer and hope is that Estonia will continue to thrive, so that we and our descendants will be able to freely and joyously celebrate its future birthdays.

Preparations for Estonia’s jubilee – 100 anniversary - have been going on for some time. Celebrations are starting already in April, and will last until February 2 2020, which will mark one hundred years of the Tartu Peace award. Within this three-year time frame fall several important events with 100-year birthdays, including the start of the War of Independence (November 28, 1918); The establishment of the Parliament (23 April 1919); 100 years since the Battle of Võnnu (June 23, 1919); and the opening of the Republic of Estonia’s Estonian-language Tartu University (December 1 1919). So much happened in a relatively short period of time to bring about the creation and continuation of the Estonian Republic. We should remember with gratitude those who made this possible.

In July 2019 the Song and Dance festivals will celebrate their 150th anniversary. Many of us will go to Estonia for this; also this summer to the Youth Song and Dance Festivals “I will stay” (“Mina jään“). It is very nice to see participation by East and West Coast Estonian schools in the youth festivals. This is a major undertaking for the parents and the children, but there is nothing better than an``Eesti süst” for preserving Estonian culture abroad. Kudos and more power to them!

On behalf of the Estonian American National Council, I send greetings to all Estonians, friends and Estonian societies on this occasion. Let all of you get a small ``Eesti süst`` from your shared companionship and your ties with Estonia. EANC for its part, will do everything in its power for Estonia here in America.

Congratulations, Estonia!

Marju Rink-Abel, EANC President