« Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu aastakoosolek toimub Washington DC lähedal | Main | EANC Board Member Arne Kalm to Receive BAFL Freedom Award »
11:33AM

EANC 2016 awards program - nominations due May 1 / ERKÜ 2016 auhinnad 

The Estonian American National Council (EANC) announces solicitation of nominees for the 2016 EANC awards program to recognize exceptional individuals or organizations in America who should be noted for their contributions to Estonia or to the Estonian-American community, or to the broader American community in a way that has some connection to Estonia or the Estonian people. EANC invites you to submit your nominations for these awards, which this year will be given out at a public ceremony during the dinner following EANC’s annual meeting on November 5, 2016 in San Francisco, California. 

The awards can recognize many different kinds of contributions.  Estonian-American individuals can be recognized for outstanding achievements, or for distinguished service related to Estonia or Estonian-American activities, including for outstanding contributions to the EANC.   Organizations can be recognized for their outstanding contributions to Estonia or to the Estonian-American community. This year, eligibility has been expanded to include Americans not of Estonian descent who may have made contributions to Estonia or the Estonian American community. As these awards are meant to recognize truly outstanding contributions, EANC will not necessarily give awards in all the above categories.  Selections of recipients will be made by the EANC board.

Written nominations should include the name of the nominee, the specific type of contribution that he or she has made, and a brief (no more than one page) rationale for the nomination.  (If the selection committee requires more documentation, they will request it.) Nominations must be accompanied by contact information for the nominator.  Nominations may be submitted via e-mail (preferred) to Linda Rink, EANC Executive Director, at erku@estosite.org, or by regular mail to Linda Rink, 1420 Locust Street, Suite 31N, Philadelphia, PA 19102.

To be considered, nominations must be received by May 1, 2016.  
=============================================================================================================================
ERKÜ 2016 auhinnad 
29.03.16
Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) teatab, et avatud on nominentide esitamine 2016 aasta ERKÜ auhindadele, tunnustamaks erakordseid üksikisikuid või organisatsioone Ameerikas, kes on edendanud Eesti Vabariigi või Eesti Ameerika kogukonda, või Ameerika ühiskonda laiemalt, millel on side Eesti või eestlastega. 
ERKÜ kutsub kõiki üles esitama kandidaate auhindadele, mis sel aastal antakse välja ERKÜ iga-aastase konverentsi järgsel gaalal 5.novembril 2016 San Franciscos, Californias.

Need auhinnad tunnustavad mitmeid panuseid. Eesti ameeriklasi võib tunnustada Eestiga seotud saavutustes või auväärt teenistuses, samuti Eesti Ameerika tegevuses, sealhulgas erilises panuses ERKÜ tegevusesse.
Organisatsioone võib tunnustada nende erilises panuses Eesti heaks või Eesti Ameerika ühiskonna heaks. Sel aastal on kategooria laiendatud ka hõlmamaks mitte Eesti päritolu ameeriklastele, kes on andnud oma panuse Eesti või Ameerika Eesti ühiskonna heaks. Kuna need autasud on mõeldud tõeliselt erakorraliste saavutuste tunnustamiseks, ei pruugi ERKÜ anda välja autasu igas kategoorias, kui seda väärivat kandidaati ei leita. Lõpliku valiku teeb ERKÜ juhtkond.

Kandidaatide kirjalikul esitamisel tuleb märkida kandidaadi nimi, millise spetsiifilise panuse on nad andnud ning lühike kirjeldus (mitte pikem kui üks lehekülg), miks neid esitatakse. Samuti esitaja kontaktinfo juhuks, kui ERKÜ auhindade komitee vajab täiendavat informatsiooni.

Kandidatuurid palun saata meili teel ERKÜ tegevdirektor Linda Rink´ile: erku@estosite.org.
Või posti teel aadressil:
Linda Rink
1420 Locust Street, Suite 31N
Philadelphia, PA 19102
Kandidaatide esitamise tähtaeg on 1.mai 2016.