« EANC 2016 awards program - nominations due May 1 / ERKÜ 2016 auhinnad | Main | KARIN SHUEY APPOINTED NEW EANC WASHINGTON DC DIRECTOR /KARIN SHUEY ON ERKÜ UUS WASHINGTONI (DC) BÜROO JUHATAJA »
12:18PM

EANC Board Member Arne Kalm to Receive BAFL Freedom Award

The Estonian American National Council is pleased to announce that Arne Kalm will be honored by the Baltic American Freedom League (BAFL) in recognition of his dedication to the cause of Baltic freedom and security. Kalm will be one of three award recipients honored at BAFL’s 34th Awards Banquet on April 2, 2016 at the Latvian Community Center in Los Angeles, California. The two other honorees are Angele Nelsas and Janis Kukainis.

Arne Kalm is an Estonian-born American businessman with a long record of participation in civic and community activities.  Now retired, he is an elected member of the Estonian American National Council, where he serves on the Board of Directors. As an active member of the Estonian community in Los Angeles, Kalm’s career over the years has emphasized participation in local, state and national political activities as a means of bringing the cause of the Baltic peoples in front of the people of the United States and their elected representatives.  Kalm has held numerous leadership positions in the Estonian League of the West Coast, which organizes the biennial West Coast Estonian Days in various Pacific Coast cities, including vice president in 1961-63 and president in 1997-99.

He is also the author of the book, “Baltic Musketeers in the U.S. Congress,” a history of the first resolutions in the U.S. Congress seeking freedom for Estonia, Latvia and Lithuania.  Kalm has first-hand perspective on this subject, since he served from 1961 through 1969 as the Estonian vice president of Americans for Congressional Action to Free the Baltic States, a Los Angeles based organization formed by Lithuanians, Latvians and Estonians to support the introduction and passage of Baltic freedom resolutions.

Born in Tallinn, Kalm was brought to the United States in 1945, and grew up in the San Francisco Bay area.  He graduated from the California Institute of Technology with a B.S. in Engineering (cum laude) and an M.S. degree in Civil Engineering.  Later, he earned an M.B.A. with high distinction from the Harvard Graduate School of Business Administration. Kalm and his wife, Celia, are long-time residents of Arcadia, California.  

Information regarding the April 2 banquet can be obtained from Aavo Reinfeldt (949) 481-1915.
======================================================================================================
ERKÜ juhatuse liige Arne Kalm saab BAFL’i Vabaduse auhinna
Eesti Rahvuskomiteel Ühendriikides (ERKÜ) on hea meel teatada et Balti Ameerika Vabaduse Liit (Baltic American Freedom League, ehk BAFL) austab Arne Kalmi Vabaduse auhinnaga.  BAFL’i 34. Auhindade Bankett toimub 2. aprillil, 2016, Los Angelesi Läti Seltsi Majas.   Auhinnaga tunnustatakse tema silmapaistvat pühendust Balti riikide vabadusele ja julgeolekule.

Arne Kalm on Eestis sündinud Ameerika ärimees kellel on olnud pikajaline osavõtt  kodakondlikudes ja ühiskondlikes tegevustes.  Nüüd pensionil, ta on ERKÜ Esinduskogu ja juhatuse liige.  Olles aktiivne Los Angelesi eesti ühiskonnas, tema tegevuse pearõhk aastate jooksul on olnud osavõtt kohalikes, osariiklikes, ja föderaalsetes poliitilistes üritustes, et  Ameerika rahva ja Kongressis esindajate tähelepanu juhtida Balti rahvaste sihtidele.  Kalm on olnud mitmetes juhtivates positsioonides Eesti Organisatsioonide Liidus Läänerannikul (EOLL), organisatsioon mis korraldab iga teise aasta tagant Lääneranniku Eesti Päevad (LEP) erinevates lääneranniku asupaikades Ameerikas ja Kanadas.  Kalm oli EOLL’i asepresident a. 1961-63 ja president a. 1997-99. 

Arne Kalm on ka „Balti Musketärid USA Kongressis“ autor, ajalugu esimestest USA Kongressi resolutsioonidest mis taotlesid vabadust Eestile, Lätile, ja Leedule.  Kalmil on isiklik perspektiiv sellest teemast, kuna a. 1961-1969 ta oli Eesti asepresident organisatsioonis Ameeriklased Kongressi Aktsiooni Poolt et Vabastada Balti Riike (Americans for Congressional Action to Free the Baltic States). See Los Angelesis asuv organisatsioon oli moodustatud leedulaste, lätlaste, ja eestlaste poolt et toetada Balti vabaduse resolutsioonide tutvustamist ja läbi viimist Kongressis.

Sündinud Tallinnas, Kalm oli noor poiss kui ta tuli 1945 a. Ameerika Ühendriikidess, kus ta kasvas ülesse San Francisco ümbruses.  Ta lõpetas Kalifornia Tehnoloogia Instituudi (California Institute of Technology) cum laude B.S. kraadiga inseneri alal ja saavutas magistri kraadi ehitusinsenerina.  Hiljem ta lõpetas Harvard’i Ülikooli Graduate School of Business Administration magistri kraadiga ärijuhtimises kõrge kiitusega.  Kalm ja tema abikaasa Celia on kauaaegsed Arcadia, Kalifornia elanikud.

Informatsioon 2. aprilli banketti kohta võib saada Aavo Reinfeldt’ilt (949) 481-1915.