« EANC 2015 ANNUAL MEETING HELD OCTOBER 3/ ERKÜ 2015 AASTAKOOSOLEK 3. OKTOOBRIL | Main | EANC enables free-to-the-public Baltic Diaspora Exhibit in Philadelphia this summer »
5:06PM

EANC Special Promotion: FREE Vaba Eesti Sõna Subscription!/ ERKÜ erakordne pakkumine: Tasuta Vaba Eesti Sõna tellimine! 

Now you can support both EANC and Vaba Eesti Sõna!  The Estonian American National Council announces a special promotion:  every person who donates $500 or more to EANC will receive a free subscription to Vaba Eesti Sõna, the only Estonian-language newspaper published in the U.S.!   You can choose either a free ½ year printed newspaper subscription or a full-year digital subscription.  Are you already a VES subscriber?  You can gift the free subscription to someone else!

The Estonian American National Council’s special $200,000 2015 fundraising campaign is still going strong.  Remember, your donations help support a free Estonia and preserve your Estonian heritage for future generations, so please give generously!

Contact: Linda Rink, erku@estosite.org, 215-546-5863
Please write checks to “EANC” and send to: EANC, c/o Linda Rink, 1420 Locust St., Suite 31N, Philadelphia PA 19102.  Include this form with your donation check.
============================================================================

Nüüd teie saata toetada mõlemaid ERKÜ-t ja Vaba Eesti Sõna!  Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides kuulutab välja erilise pakkumise: iga inimene kes annetab ERKÜ-le $500 või enam saab tasuta tellimise Vaba Eesti Sõnale, ainsale eestikeelse ajalehele mis on USA-s välja antud!  Teie võite valida kas trükitud ajalehe ½ -aastase tellimise või digitaalse versiooni aastase tellimise.  Kas juba tellite VES-i?  Võite tasuta tellimise kellegile teisele edasi kinkida!

Eesti Rahvuskomitee 2015 a. erakordne $200,000 korjanduse aktsioon on tugevalt edasi liikumas.  Tuletame meelde, et teie annetused aitavad toetada vaba Eesti riiki ja alal hoida teie eesti pärandit järgmistele generatsioonidele.  Palun annetage lahkelt!
Kontakt: Linda Rink, erku@estosite.org, 215-546-5863

Tsekid kirjutada “EANC” nimele ja saata: EANC, c/o Linda Rink, 1420 Locust St., Suite 31N, Philadelphia PA 19102.  Saatke vorm koos tsekiga.