« EANC HOSTS “ESTONIANS IN AMERICA” PANEL DISCUSSION | Main | New Yorgi Eesti Segakoor thanks EANC »
11:26AM

EANC 2014 Awardees Announced/ ERKÜ 2014. a. auhinna saajad valitud

The Estonian American National Council (EANC) is pleased to announce the winners of its 2014 awards to honor outstanding Estonian Americans and organizations.
The EANC awards tradition was established in 2012 in conjunction with the Council’s 60th anniversary.  The awards recognize the exceptional work of individuals or entities in preserving and nurturing our Estonian heritage, culture and language in the United States, or for outstanding contributions in a field of endeavor.  
There are four award categories. Three categories are for individuals: for “Outstanding Achievement,” for “Distinguished Service,” and for ”Outstanding Contributions to EANC.”  The fourth category is for ”Outstanding Organization.”  EANC does not necessarily give awards in all four categories in any given year.

The 2014 Award Winners are:
Jaak Juhansoo: “Distinguished Service.” Juhansoo is a long-time Estonian activist and former Estonian World Council president (2007-2014).  In addition to being president and honorary member of the Boston Estonian Society, he has been president and a board member of the Baltic Society of New England, treasurer and board member of the Captive Nations Commitee, an elected EANC member.  He received the White Star IV Order from the Estonian government in 2007, and the Canadian–Estonian award for freedom fighting in 2003.
The Nordic Press: “Outstanding Organization.”  The Nordic Press, Inc. is publisher of Vaba Eesti Sõna, the USA’s only Estonian-language newspaper.  The newspaper celebrated its 60th uninterrupted year of publication on June 11, 2014.  Published in New York, it serves readers across all of North America, as well as Estonia and other parts of the world. Editor-in-chiefs have included Evald Roosaare, Erich Ernits, Harald Raudsepp, Talvi Laev, Aire Salmre, Airi Vaga, and currently Kärt Ulman.  Sirje Uriko is Board Chairman of The Nordic Press, Inc.
James and Maureen Tusty: “Outstanding Achievement.” The Tustys are producers of the widely-viewed films, “The Singing Revolution” and “To Breathe As One.” James Tusty is Executive Producer and Co-Filmmaker along with his wife, Maureen, in their company Sky Films, Inc. Their most noted collaboration is the film documentary “The Singing Revolution,” which tells the story of Estonia’s non-violent massive singing demonstrations and their role in the collapse of the Soviet Union and the regaining of Estonian independence.  Released in 2008, “The Singing Revolution” generated over 300 million press impressions, reached 125 North American theatrical markets, and is used as course material in schools throughout the United States. The 2014 release “To Breathe As One" showcases Estonia’s “Laulupidu” Song Festival from the perspective of the participating Piedmont East Bay (CA) Children's Choir.
The Estonian Boy Scouts: “Outstanding Organization,” For long-time work instilling the Estonian spirit in our youth. 
The Estonian Girl Guides: “Outstanding Organization,” For long-time work instilling the Estonian spirit in our youth. 
Scouting has had a long tradition in Estonia, beginning in 1911.  Carrying on this tradition, the Estonian Girl Guides and Boy Scouts in the USA have played an important role in involving the next generations with their Estonian heritage and traditions.  The annual scouting jamborees at the scout campgrounds in Lakewood, New Jersey, are considered the highlight of the scouting year.  Tiina Fischgrund is the current president of the Boy Scouts, and Leena Kangro is the president of the Girl Guides.

EANC’s 2014 award winners will be honored on September 27, 2014, at a festive dinner at the Sheraton Hotel in Stamford, Connecticut.  Please join us in honoring these truly outstanding individuals and organizations! Reservations for the dinner and awards ceremony are required; tickets are $65 person.  Student tickets are $35.  Registration and payment must be received no later than Friday, September 12, 2014.  
For details about the awards and Award Dinner, contact Linda Rink, EANC’s Executive Director, at (215) 546-5863, or by email at erku@estosite.org.  The registration form is on the EANC website, www.estosite.org, with additional information.
==================================================================================================================
Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) teatab, et 2014.a. auhinna saajad on valitud.  Auhinnad tunnustavad silmapaistvaid Ameerika eestlasi ja organisatsioone.

ERKÜ auhinna traditsioon sai alguse 2012 Rahvuskomitee 60. juubelil.  Auhinnad tunnustavad üksikisiku või organisatsiooni erilist tööd eesti pärandi, kultuuri ja keele alalhoidmiseks ja edendamiseks USA-s, või silmapaistvat panust spetsiifilisel erialal.
On neli auhinna kategooria..  Kolm on määratud isikutele:  Erakordsete saavutuste eest, märkimisväärsete teenete eest, ja erakordse panuse eest ERKÜ-le.  Neljas kategooria on silmapaistvale organisatsioonile.  ERKÜ ei tarvitse anda auhindu igas kategoorias igal auhinna aastal.

2014 a. auhinnasaajad:
Jaak Juhansoo: märkimisväärsete teenete eest.  Juhansoo on kauaaegne eesti aktivist ja endine Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu esimees (2007-2014).  Lisaks tema panusele Bostoni Eesti Seltsi presidendina ja nüüd auliikmena, on Juhansoo ka olnud New Englandi Balti Ühingu president ja juhatuseliige, Ikestatud Rahvaste Komitee laekur ja juhatuseliige, ning kauaaegne ERKÜ Esinduskogu liige (1977-2014).  Temale anti Eesti Vabariigi Valgetähe IV klassi orden 2007 a., ja Kanada-Eesti vabadusvõitluse teenetemärk 2003. a.
The Nordic Press: silmapaistev organisatsioon.  The Nordic Press annab välja “Vaba Eesti Sõna“, USA ainsat eestikeelnset ajalehte.  11. juunil, 2014, tähistas ajaleht 60 aastat pidevat ilmumist.  Välja antud New Yorgis, on ajalehel lugejaid üle terve Põhja-Ameerika, lisaks Eestis ja mujal maailmas.  Peatoimetajad on olnud Evald Roosaare, Erich Ernits, Harald Raudsepp, Talvi Laev, Aire Salmre, Airi Vaga, ja praegu Kärt Ulman.  Sirje Uriko on The Nordic Pressi juhatuse esimees.
James ja Maureen Tusty: erakordsete saavutuste eest.  Tusty-d on laialdaselt levinud filmide “Laulev Revolutsioon” ja “Üheshingamine“ produtsendid.  Nende firmas Sky Films, Inc., on James Tusty peaprodutsent ja kaasfilmitegija oma abikaasaga Maureeniga.  Nende kõige enam tunnustatud koostöö on dokumentaalfilm “Laulev Revolutsioon“, mis kirjeldab Nõukogude Liidu kokkuvarisemist ja Eesti taasiseseisvumist massiivsete, rahulikkude laulu demonstratsioonidega Eestis. Välja antud a. 2008, on “Laulev Revolutsioon“ nimetatud ajakirjanduses üle 300 miljoni korra, see on jõudnud Põhja Ameerika 125 kinosse, ja on kasutatud USA koolides õppematerjalina.  2014 a. ilmunud “Üheshingamine“ vaatab Eesti Laulupidu läbi osaleva Piedmont East Bay (CA) koori silmade.
Eesti Skautide Malev: silmapaistev organisatsioon.  Pikaajalise töö eest eesti noorte eesti vaimus kasvatamisel.
Eesti Gaidide Malev: silmapaistev organisatsioon.  Pikaajalise töö eest eesti noorte eesti vaimus kasvatamisel.
Skautluse pikk traditsioon Eestis algas 1911. aastal.  Jätkates seda traditsiooni, on Eesti Gaidid ja
Skaudid USA-s mänginud tähtsat rolli sidudes meie järgmisi generatsioone eesti pärandi- ja traditsioonidega.  Iga-aastased skaudilaagrid Lakewoodi, New Jersey, skaudimaa-alal on skaudiaasta kõrgpunkt.  Tiina Fischgrund on praegune Eesti Skautide Maleva juht ja Leena Kangro Eesti Gaidide Maleva juht.

ERKÜ 2014 a. auhinna saajaid austatakse pidulikul õhtusöögil 27. septembril, 2014, Sheraton hotellis, Stamford, Connecticutis.  Palun ühinege meiega austamaks neid silmapaistvaid isikuid ja organisatsioone!  Reservatsioonid õhtusöögiks ja auhinna tseremooniaks on vajalikud; piletid on $65 isiku pealt.  Tudengite pileti hind on $35.  Tähtaeg registratsiooniks ja maksmiseks on hiljemalt reede, 12. september, 2014.

Võtke kontakt Linda Rinkiga, ERKÜ tegevdirektoriga, et saada rohkem informatsiooni: 
(215) 546-5863, või emeilil erku@estosite.org.  Registreerimise vorm on saadaval ERKÜ koduleheküljel, www.estosite.org, koos lisainformatsiooniga.