« EANC Gives Arvo Pärt Lifetime Achievement Award / ERKÜ Annab Arvo Pärtile Eluaegsete Saavutuste Tunnustuse Auhinna | Main | EANC Calls for 2014 Awards Nominations / ERKÜ ootab soovitusi 2014 auhindade määramiseks »
5:27PM

EANC Engages Priit Vesilind to Complete History of Estonians in America / Kokkulepe ERKÜ ja Priit Vesilinnu vahel Ameerika eestlaste ajaloo raamatu lõpetamiseks 

The Estonian American National Council is pleased to announce that it has engaged Priit Vesilind to finish the history of Estonians in the United States from the time of the World War II.  The book, which has a working title of “Estonians in America: Seventy Years of Struggle and Success,” will provide details on the history and activities of Estonian refugees and displaced persons - and their descendants - who came to the U.S. after Estonia was occupied by the Soviet Union.

Mr. Vesilind will build on the manuscript originally prepared by Mr. Enn Kõiva, with contributions by many other individuals, covering the period from approximately 1949 to 2000, and which has since undergone revisions and additions to 2009 under the editorship of Marju Rink-Abel.  Mr. Vesilind will be contacting selected Estonian American organizations to update information and to acquire photographic material for the book.  

Mr. Vesilind, currently a freelance writer, is a former senior writer and photojournalist for National Geographic magazine. He has written and photographically illustrated three books about political and cultural affairs in Estonia, including “The Singing Revolution.”  
The book is slated for publication in late 2016.

EANC thanks all who helped support this significant project, either through written or financial contributions.
=====================================================================================================
Eesti Rahvuskomiteel Ühendriikides on hea meel teatada, et ERKÜ on sõlminud kokkuleppe Priit Vesilinnuga Ameerika eestlaste ajaloo raamatu lõpetamisesks.   Inglisekeelne raamat, mille esialgne tiitel on “Estonians in America: Seventy Years of Struggle and Success,” tegeleb ajaga peale teist maailmasõda ja pakub informatsiooni eesti põgeniku ja pagulaste, ning nende järeltulijate, ajaloost ja tegevusest USA-s peale Eesti okupeerimist Nõugkogude Liidu poolt.


Hr. Vesilind töö aluseks on käsikiri mida valmistas hr. Enn Kõiva paljude teiste abiga ja mis katab ajajärku 1949 kuni 2000.  Marju Rink-Abeli toimetamisel on seda revideeritud ning lisatud uut informatsioon kuni aastani 2009.  Hr. Vesilind kavatseb ühendust võtta teatud Ameerika eesti organisatsioonidega informatsiooni uuendamiseks ja pildi materjali korjamiseks.

Priit Vesilind, praegu vabakutseline kirjanik, oli varem toimetaja ja pressifotograaf National Geographic ajakirja juures.  Tema on kirjutanud ja illustreerinud fotodega kolm raamatut mis tegelevad poliitiliste ja kultuuriliste sündmustega Eestis, kaasaarvatud “The Singing Revolution.” 

Praeguste kavade järgi peaks raamat ilmuma 2016 aasta lõpus.

ERKÜ tänab kõiki, kes aitasid tõetada seda tähtsat projekti, kas kirjaliku või majandusliku abiga.