« EANC Engages Priit Vesilind to Complete History of Estonians in America / Kokkulepe ERKÜ ja Priit Vesilinnu vahel Ameerika eestlaste ajaloo raamatu lõpetamiseks | Main | ERKÜ XXI Esinduskogu valimised / EANC XXI Elections »
11:30AM

EANC Calls for 2014 Awards Nominations / ERKÜ ootab soovitusi 2014 auhindade määramiseks

The Estonian American National Council (EANC) announces solicitation of award nominees for the 2014 EANC awards program to recognize exceptional Estonian American individuals or organizations.  EANC invites you to submit your nominations for these awards, which were instituted at EANC’s 60th Anniversary Gala in 2012.  This year’s awards ceremony will be open to the public at a dinner following EANC’s annual meeting on September 27, 2014 in Stamford, Connecticut.

The program has four award categories. Three award categories are for individuals: one for “Outstanding Achievement,” one for “Distinguished Service,” and one for outstanding contributions to the EANC.  The fourth category is for ”Organizational Excellence,” presented to an organization.  As these awards are meant to recognize truly outstanding contributions, EANC will not necessarily give awards in all categories.  Final selections will be made by the EANC board.

2012 EANC award winners were former EANC presidents Juhan Simonson and Mati Kõiva (Outstanding Contributions to EANC Award), the Estonian Archives in the U.S. (Outstanding Organization Award), Dr. Olga Ritso Kistler (Outstanding Achievement Award), and Ambassador Melissa F. Wells (Distinguished Service Award).  

There is no formal form to fill out for nominations.  Written nominations should include the name of the person being nominated, which award category, a brief rationale for the nomination, and contact information for the nominator.  Please send via e-mail (preferably) to Linda Rink, EANC Executive Director, at erku@estosite.org, or by mail to Linda Rink, 1420 Locust Street, Suite 31N, Philadelphia, PA 19102.
Nominations are due by April 30, 2014.
============================================================================================
Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) kuulutab välja võimaluse esitada kandidaate ERKÜ 2014 auhindadele, ning kutsub teid selleks nimetama väljapaistvaid ameerika-eesti isikuid või organisatsioone. Auhindade väljaandmise traditsioon algas ERKÜ 60. juubeli galal, septembris, 2012.   Selle aasta auhinna tseremoonia toimub peale ERKÜ aastakoosolekut 27. septembril, Stamford Connecticutis, avalikul õhtusöögil.

Auhinnad tunnustavad ameerika-eesti isikuid või organisatsioone neljas kategoorias.  Kolm kategooriat on määratud isikutele:  erakordsete saavutuste, märkimisväärsete teenete, ja erakordse panuse eest ERKÜ-le.  Neljas kategooria on silmapaistvale organisatsioonile.  Need auhinnad tunnustavad tõelist erakordset panust.  ERKÜ juhatus teeb lõpliku otsuse ja ei ole välistatud, et neid kõike ei anta.

2012 aasta auhinna võitjad olid ERKÜ endised esimehed Mati Kõiva ja Juhan Simonson, Dr. Olga Ritso Kistler, suursaadik Melissa Wells, ja Eesti Arhiivi Ühendriikides.
 
Kirjalikkudes soovitustes peaks olema kandidaati nimi, auhinna kategooria, ja lühikene seletus teenustest, pluss soovitaja kontakt andmed. (Formaalset vormi ei ole.) Saatke e-mailiga Linda Rinkile, EANC Executive Director, erku@estosite.org, või postiga: Linda Rink, 1420 Locust Street, Suite 31N, Philadelphia, PA 19102.
Viimane kuupäev soovitusteks on 30. aprill.