« EANC Calls for 2014 Awards Nominations / ERKÜ ootab soovitusi 2014 auhindade määramiseks | Main | ERKÜ liiged aitavad tähistada Eesti Vabariigi Aastapäeva - EANC members celebrate Estonian Indpendence Day »
6:46PM

ERKÜ XXI Esinduskogu valimised / EANC XXI Elections

Olge rohkem Ameerika eesti ühiskonnaga seotud!
ERKÜ praeguse XX Esinduskogu volitusega kuulutab välja ERKÜ Valimiste Peakomitee Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides XXI Esinduskogu valimised. Esinduskogu liikmed on valitud neljaks aastaks.
ERKÜ aktiivselt otsib kandidaate!

ERKÜ, eestlaste keskorganisatsioon USA-s, on ameerika eestlaste esindaja ja toetaja nii rahvus-poliitilistes valdkondades kui ka rahvusliku tegevuse ja kultuuri arendamises. Esinduskogu suurus oleneb kandidaatide arvust; miinimum suurus on 20 ja maksimum on 50.  XX Esinduskogusse valiti 35 liiget ja 5 jäid kandidaatideks.  Kandidaadid kes ei pääse Esinduskokku võivad osa võtta asemikudena ERKÜ tegevusest ja on selleks teretulnud.  Esinduskogu on kokku kutsutud vähemalt kord aastas eelmise aasta aruannete kinnitamiseks, algava aasta eelarve ja tegevuskava vastuvõtmiseks ning kõigi teiste päevakorda võetud küsimuste otsustamiseks.   XXI Esinduskogu aastakoosolek toimub praeguste plaanide kohaselt 27.-28. septembril, 2014, Stamford, Connecticutis.

Kandidaadiks võib end üles seada iga Ameerika Ühendriikides elav eestlane, kes: 
1. on valimistähtpäeval 21 aastat vana;
2. pärineb kodakondsuselt Eestist, või
3. kuulub USA eesti ühiskonda perekondliku kuuluvuse tõttu, või
4. ennast valimistõendil eestlasena registreerib.

Sooviavalduslehti saab printida siit. Vajaduse korral võib neid kohapeal ka paljundada.  Sooviavalduslehega tuleb saata ka kandidaadi lühike elulookirjeldus ja foto (võite edastada digitaalsel kujul). Sooviavaldus lehed tagastada Peakomiteele hiljemalt 20. märts, 2014.a. 

Lõplik kandidaatide nimistu koos valimisjuhisega avaldatakse Vaba Eesti Sõnas ning samal ajal määratakse kindlaks valimistähtpäev ja saadetakse valimismaterjal kõigile, kelle aadress on ERKÜ andmebaasis. Valimisaeg kestab valimismaterjali kättesaamisest kuni valimistähtpäeva keskööni. Saadetised, mis kannavad valimistähtpäevast hilisemat postitempli kuupäeva loetakse kehtetuks. 
Valijad võivad olla kõik USA-s elavad eestlased, kes on valimistähtpäeval vähemalt 18 aastat vanad, ei ole oma üldist valimisõigust USA seaduste või kohtuotsuste alusel kaotanud ning kelle tegevus ei ole vastuolus ERKÜ missiooniga. 

Sooviavalduslehti saab ka tellida Valimispeakomiteelt e-maili kaudu (jtint@masonwest.com) või taotleda tavalise postiga allolevalt aadressilt:
Jüri Tint
29 Hedge Row Lane
East Hampton, New York 11937
Küsimustega peale eposti kasutamist võite pöörduda ka telefonitsi: 714-920-7378.  

Jüri Tint, Valimiste Peakomitee Esimees
================================================================================================================================
Become more involved in your Estonian American community!   
EANC will be holding its elections for members of the new XXI Council this spring, and is actively looking for candidates!  Members are elected for four years and meet at least once a year to review past accomplishments and to vote on the upcoming year’s budget and activity plan.  The new council will convene at EANC’s annual meeting Sept. 27-28, 2014, in Stamford, CT.

EANC, representing the interests of Estonian Americans, works to preserve, promote and support our Estonian cultural heritage and U.S. Estonian communities, as well as maintain contacts in Washington and elsewhere in support of Estonia’s well-being.  The Council size can vary from 20 to 50 members, depending on the number of candidates.  Those not immediately elected to the Council remain as alternates and are welcome to participate in Council activities.  The Council meets at least once a year to review past activities and to vote on the upcoming year’s budget and activity plan.  Current plans are for the annual meeting to take place Sept. 27-28, 2014, in Stamford, CT.

Candidates must live in the United States and be at least 21 years old on the day of the election, and either possess Estonian citizenship or be eligible for it, belong to the Estonian community through family relationship, or certify on the election ballot to being Estonian.

Application forms can be downloaded from here or obtained from the Election Committee.  The application form must be submitted with brief biographical information, a statement why the applicant is interested in Council membership, and a photo.  Applications must be e-mailed (preferably) or postmarked by March 20, 2014.

A final list of candidates will appear in the newspaper Vaba Eesti Sõna, together with the election date.  
Ballots will be sent to all addresses in the EANC database.  

The Election Committee chair is Jüri Tint, who can be reached at 714-920-7378, by email at jtint@masonwest.com, or by mail at 29 Hedge Row Lane, East Hampton, New York 11937.

EANC elected members / ERKÜ valitud liikmed 2010