« ERKÜ liiged aitavad tähistada Eesti Vabariigi Aastapäeva - EANC members celebrate Estonian Indpendence Day | Main | ERKÜ saab kolm tänukirja / EANC receives three big "Thank You's" »
1:40PM

ERKÜ tervitus Eesti Vabariigi 96. aastapäevaks / EANC Greetings for Estonia’s 96th Independence Day

Lugupeetud  Ameerika eestlased!

Septembris saabub märkimisväärne tähtpäev, saatuslik päev kõikidele isikutele ja peredele kes siia mandrile saabusid selle tagajärjel – 70 aasta tagasi põgeneti Eestist Nõukogude agressiooni ja terrori eest.  Arvati, et see oli ajutine lahkumine ja sõja lõppedes saab tagasi koju minna, kuid see ei osutunud õigeks.  Saatus hoopis määras teisiti.  Eemal olek kestis aastakümneid.

Paljud proovisid sel ajal põgeneda, kuid see kõigil ei õnnestunud.  Paljud hukkusid põgenemisteel.  Sellel tähtpäeval on eriti põhjust mälestada kõiki neid  kes kommunismi all kannatasid või elu kaotasid.  Teie abiga loodame, et USA Kongressi resolutsioon mis nimetab 23. augustit Musta Lindi Päevaks (H.R. 302 - Black Ribbon Day), võetakse vastu Kongressi Esinduskoja poolt.  Sellel resolutsioonil on juba 48 sponsorit, kuid neid oleks veel vaja.  Võtke ühendust oma Kongressiliikmega sõnumiga, et tema seda toetaks.  Musta Lindi Päev mälestab kõiki kes kommunismi ja nazisimi all on kannatanud.

Üks tähtpäev on 70 aastat põgenemisest.  Teine on 96 aastat Eesti Vabariigi sünnist.  Eesti nimi saab ikka rohkem ja rohkem tuntuks.  Ei ole enam vaja seletada kus ja mis on Eesti.  Kui rääkida Ameerika valitsuse esindajatega, nemad ütlevad, et Eestil läheb hästi.  

Selles teadmises soovin kõigile, aga eriti meie kodumaale, palju õnne Vabariigi 96. aastapäeva puhul, ning edu eeloleval aastal!

Parimate tervitustega,

Marju Rink-Abel, ERKÜ esimees
==========================================================================================================================================

Dear Estonians and friends in America!

This September marks an important anniversary and a fateful day for those individuals and families who came to these shores as a result -  70 years ago they fled Estonia to escape Soviet aggression and terror.  They thought that this would be only a temporary absence, and that they could return home after the war ended.  Fate was to decide otherwise.  The absence lasted for decades.

Many attempted to escape at that time, but not all succeeded.  Many perished along the way.  On this anniversary it is especially important to remember all those who suffered or lost their lives under communism.  With your help we hope that the U.S. Congressional resolution which names August 23 as Black Ribbon Day (H.R. 302 – Black Ribbon Day) is passed.  There are already 48 sponsors for the resolution, but more are needed.  Please contact your Representatives in the House and urge them to support it.  Black Ribbon Day commemorates the victims of both Soviet Communist and Nazi regimes.

One anniversary is 70 years since the flight from Communism.  The second anniversary is 96 years since the birth of the Republic of Estonia.  Estonia’s name is growing more and more well-known.  We do not have to explain any more where and what Estonia is.  When we talk to the U.S. government officials, they all say that things are going well for Estonia.

Knowing this, I wish everyone, especially those in our homeland, congratulations and best wishes for Estonia’s 96th Independence Day, and continued success for the upcoming year!

With best wishes,

Marju Rink-Abel, EANC president