« ERKÜ tervitus Eesti Vabariigi 96. aastapäevaks / EANC Greetings for Estonia’s 96th Independence Day | Main | ERKÜ 2013 AASTAKOOSOLEK 14. SEPTEMBRIL / EANC 2013 ANNUAL MEETING HELD ON SEPTEMBER 14 »
9:52PM

ERKÜ saab kolm tänukirja / EANC receives three big "Thank You's"

Oma tegevusega aastal 2013 pälvis ERKÜ kolm tänukirja.

  • Nordic Press tänas ERKÜ’t toetuse ja koostöö eest, mis kindlustab „Vaba Eesti Sõna“ edasist ilmumist.  

  • Aastakoosolekul andis Viiu Vanderer üle raamitud tänukirja Lakewoodi Eesti seltsi poolt. 
  • Aleksander Lamvol kinkis kaardi ja kirjad, mis olid tehtud Connecticuti Eesti kooli laste poolt. Nad on tänulikud  ERKÜ ‘le toetuse eest, mis aitas neil minna LEP-ESTO’le San Franciscos.

 

========================================================================================================

In recognition of its support in 2013, EANC has received three thank you’s.  

  • Earlier this year, The Nordic Press had given EANC a certificate thanking them for their support and cooperation, which has enabled Vaba Eesti Sõna to continue publishing.  
  • At the annual meeting, Viiu Vanderer presented a framed thank you letter on behalf of The Lakewood Estonian Society.   
  • Aleksander Lamvol presented a card and hand-written letters from the Connecticut Estonian School’s students who performed at LEP-ESTO in San Francisco, thanks to EANC’s support .