« ERKÜ saab kolm tänukirja / EANC receives three big "Thank You's" | Main | EANC sponsors 2013 LEP-ESTO Festival, helps send children to participate »
8:24PM

ERKÜ 2013 AASTAKOOSOLEK 14. SEPTEMBRIL / EANC 2013 ANNUAL MEETING HELD ON SEPTEMBER 14

Eesti Rahvuskomiteel Ühendriikides toimus 14. Septembril, 2013 esindukogu aastakoosolek. Aset leidis see Eesti saatkonnas Washington DC. Päevakorras oli ERKÜ 2014 aasta tegevuskava, mis sisaldas noorte Ameerika eestlaste organisatsioonide nagu skaudid, gaidid ja Long Islandi laste suvelaagri tegevuse toetamist. Samuti poliitilist tegevust, mis väljendub Ühendatud Balti Ameerika Komitee (JBANC) toetamises ning  Kesk ja Ida Euroopa Kolitsiooniga koosotöö tegemises. Lisaks sellele otsustas ERKÜ toetada Sky Film’i dokumentaalfilmi laulupeost “Ühishingamine”.
Marju Rink-Abel ja Viiu Vanderer. Photo: Arved Plaks
 
Veel arutati järgmisel aastal toimuvaid ERKÜ esindukogu valimisi. Rohkem infot valimiste kohta saab järgnevates “Vaba Eesti Sõna” numbrites, samuti ERKÜ veebilehelt ja ERKÜ uudiskirjast. Kõik kes on huvitatud kaasa lööma ERKÜ tegevuses peaksid kaaluma kandideerimist esinduskokku. 

Oma tegevusega aastal 2013 pälvis ERKÜ kolm tänukirja. Aastakoosolekul andis Viiu Vanderer üle raamitud tänukirja Lakewoodi Eesti seltsi poolt. Aleksander Lamvol kinkis kaardi ja kirjad, mis olid tehtud Connecticuti Eesti kooli laste poolt. Nad on tänulikud  ERKÜ ‘le toetuse eest, mis aitas neil minna LEP-ESTO’le San Franciscos. Nordic Press tänas ERKÜ’t toetuse ja koostöö eest, mis kindlustab „Vaba Eesti Sõna“ edasist ilmumist.

Erikülalisteks 14. Septembri aastakoosolekul olid  JBANC’i tegevdirektor Karl Altau, kes andis ülevaate JBANC’i tegevusest ja suursaadik Marina Kaljurand, kes rääkis 30. augusti presidentide kohtumisest. Seal said kokku president Obama, president Ilves, Läti president Andris Berzins ja Leedu president Dalia Grybauskaite. Rohkem infot selle sündmuse kohta leiab siit veebilehelt: "NEWS."
==========================================================================================================================================================================================================================

The Estonian American National Council held its annual meeting on September 14, 2013, at the Estonian Embassy in Washington DC.  Featured agenda items were EANC’s 2014 activities, which include its continued support for Estonian America youth organizations such as the boy scouts, girl guides and Long Island children’s summer camp, and on the political front, financial and leadership support for the Joint Baltic American National Council (JBANC) and cooperation with the Central Eastern European Coalition.  In addition, EANC has pledged support for Sky Films’ documentary film about the Estonian Song Festival, “To Breathe As One.”Photo: Arved Plaks

Also discussed were the upcoming EANC elections to be held next year.  EANC will be issuing more details about the elections in upcoming Vaba Eesti Sõna issues, as well as on its website and in future EANC newsletters.  All Estonian Americans interested in furthering EANC’s work should consider becoming a candidate for membership to the Council.

In recognition of its support in 2013, EANC has received three thank you’s.  At the annual meeting, Viiu Vanderer presented a framed thank you letter on behalf of The Lakewood Estonian Society.   Aleksander Lamvol presented a card and hand-written letters from the Connecticut Estonian School’s students who performed at LEP-ESTO in San Francisco, thanks to EANC’s support .  Earlier this year, The Nordic Press had given EANC a certificate thanking them for their support and cooperation, which has enabled Vaba Eesti Sõna to continue publishing.

Special guests at the September 14 meeting were JBANC Executive Director Karl Altau, who gave an update on JBANC’s activities, and Ambassador Marina Kaljurand, who briefed attendees on the August 30 meeting between President Obama, President Ilves, Latvian President Andris Berzins and Lithuanian President Dalia Grybauskaite.  More information about the meeting can be found on this website, under "NEWS."