« EANC sponsors 2013 LEP-ESTO Festival, helps send children to participate | Main | EANC Sends Three Young Adults To JBANC Conference »
5:21PM

ERKÜ stipendium Tallinna Ülikooli tudengile / EANC Scholarship Awarded to Tallin University student

Igal õppeaastal toetab Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides ühte kõrge õppeedukusega ning atkiivset Tallinna Ülikooli magistriõppe tudengit, kelle uurimistöö on seotud Eestiga, stipendiumiga 320 eurot.

Sellel aastal laekus stipendiumikonkorsile 5 avaldust ning komisjon otsustas stipendiumi määrata Liis Jõhvikule. Liis Jõhvik alustas eelmisest sügisest õpinguid Tallinna Ülikooli ajaloo magistrantuuris. Möödunud kevadel kaitses ta bakalaureusetööd, millega saavutas üleülikoolilisel teadustööde konkursil esimese koha. Bakalaureusetöös uuris ta meeste ja maskuliinsuste kujutamist Eesti naisteajakirjades Nõukogude ajal. 

Sellest juhtuvalt on Liis otsustanud magistritöös analüüsida sugude rekonstrueerimist Nõukogude Eesti laste- ja noortemedias. Tema magistritöö eesmärk on mõista laste ja noorte ühiskondlikusse soosüsteemi hõlmamise protsesse ja praktikaid ja seda, kuidas lapsed ja noored ise ühiskonnaga suhestusid ning soolisi kuvandeid reprodutseerisid. 

Pärast magistriõpinguid, soovib Liis võimalusel edasi õppida doktorantuuris. Ülikoolis on ta juba praegu aktiivne üliõpilane – koos kaastudengitega asutas ta eelmisel kevadel Nõukogude Ajaloo Uurimise Keskuse. 

Järgmisel semestril plaanib Liis minna külalisüliõpilasena Viini Ülikooli. Sealne naiste- ja sooajaloo õppekava annab tema uurimisele kindlasti olulist lisaväärtust nii professionaalses kui ka praktilises võtmes. 

See on teretulnud, et Eestis hakatakse uurima Nõukogude aja mõju Eestile ja eestlastele.
===================================================================
EANC Scholarship Awarded to Tallin University student
Every academic year an EANC scholarship is awarded to a Tallinn University graduate student whose research is related in some way to Estonia.  This year’s recipient is Liis Jõhvik, who began her master’s degree studies in history at Tallinn University last fall.  The prior spring, she successfully defended her Bachelor’s thesis, which examined the portrayal of men and masculinity in Soviet-era Estonian women's magazines. This research won her first place in a multi-university-wide competition.

For her master’s degree, Liis is analyzing gender representation of Estonian children and young adults in Soviet-era media.  Her research focus is understanding the process of how gender perceptions among children and young adults are formed and influenced through media exposure.  Together with fellow students, Liis founded the Soviet History Research Centre at Tallinn University last spring.

Next semester Liis plans to be a visiting student at the University of Vienna, whose women’s and gender studies curriculum will be a valuable resource both professionally and practically.  After obtaining her Master’s degree, Liis intends to pursue her PhD.   

It is welcome news that serious research on the impact of the Soviet era on Estonia and Estonians is now being conducted in Estonia.