« 2012 – EANC Activities Summary – A Milestone Year / 2012 - ERKÜ tähisaasta | Main | ERKÜ saadab Eesti Välisministrile kirja Eesti-Vene piirilepingu kohta »
2:01PM

EANC Supports Scouts & Children’s Camp /ERKÜ toetab laste suvekodu ning gaide ja skaute 

Leena Kangro, Ilmar Vanderer, Tina Fischgrund.At its 60th Anniversary Gala in September 2012, The Estonian American National Council (EANC) announced that it would distribute a portion of the Gala proceeds to the Long Island Estonian Children’s Summer Camp and the Estonian American Girl Guides and Boy Scouts.
On December 15 at the “Järvemetsa” Christmas celebration in Lakewood, New Jersey,  EANC Board member Ilmar Vanderer presented checks to Leena Kangro and Tina Fischgrund for the Girl Guides and Boy Scouts.   The Long Island Estonian Children’s Summer Camp also received its special donation check from EANC last month.  

Oma 60. aastapäeva galal septembris 2012, Eesti Rahvuskomitee (ERKÜ) teatas, et osa gala sissetulekust läheb Long Islandi laste suvekodu ja ameerika eesti skautidele ning gaididele.  Järvemetsa jõulukoos-viibimisel 15. detsembril Lakewoodis ERKÜ juhatuse liige Ilmar Vanderer andis üle tsekid Leena Kangrole ja Tina Fischgrundile gaidide ja skautide toetuseks.  Long Islandi laste suve-kodu sai oma toetustseki ERKÜ-lt ka eelmisel kuul.