« EANC Honors Past Presidents Mati Kõiva and Juhan Simonson / ERKÜ austab endisi esimehi Mati Kõiva ja Juhan Simonsoni | Main | Estonian Archives in the U.S. Receives EANC Award / ERKÜ Austab Eesti Arhiivi Ühendriikides »
10:32AM

Olga Kistler-Ritso Receives EANC Award / ERKÜ austab Olga Kistler-Ritsot

Olga Kistler-Ritso has been selected to receive the Estonian American National Council’s 2012 award for “Outstanding Achievement.”   Dr. Kistler-Ritso established the Kistler-Ritso Foundation together with her husband, Walter P. Kistler, in 1998.  Dr. Kistler-Ritso initiated and funded the Tallinn Museum of Occupations, completed in 2003, which her foundation manages.  The Foundation has also given a $4 million endowment to Stanford University to support collections, studies, and education on Estonian history from 1940-91.  Other endeavors supported by Dr. Kistler-Ritso include the film, “The Singing Revolution.” Walter Kistler, Dr. Kistler’s husband, received the award on her behalf at EANC’s 60th anniversary gala on September 29.

The EANC awards program was established this year and will recognize the work of Estonian American individuals or organizations in preserving and nurturing our Estonian heritage, culture, history, language, or community in the United States, or for outstanding contributions in a field of endeavor. 
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
Dr. Olga Kistler-Ritso on nimetatud Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides erakordsete saavutuste auhinna laureaadiks.   Dr. Kistler-Ritso ja tema abikaasa Walter Kistler asutasid 1998. aastal Kistler-Ritso sihtasutuse.  Dr. Kistler-Ritso annetas raha Tallinna okupatsioonide muuseumi loomiseks, mida haldab tema sihtasutus.  Kistler-Ritso fond tegi ka miljonite dollarite suuruse annetuse Stanfordi ülikoolile eesti lähiajaloo (1941-91) uurimise toetuseks.  Ka toetas Dr. Kistler-Ritso filmi “Laulev Revolutsioon” valmimist.  Auhind antakse üle tema abikaasale, Walter Kistlerile, Rahvuskomitee 60. aastapäeva galal Washingtonis 29. septembril.  

Rahvuskomitee auhindade jagamine asutati sel aastal.  Eesmärgiks on tunnustada prominentseid ameerika eestlasi nende eriliste teenete eest omal alal, või isikuid ja organisatsioone, kes on edendanud eesti kultuuri, keelt, ajalugu ja ühiskonda USA-s. Teiste 2012.a. laureaatide nimed avaldatakse lähiajal.