« Olga Kistler-Ritso Receives EANC Award / ERKÜ austab Olga Kistler-Ritsot | Main | Ambassador Melissa Wells Receives EANC Award / ERKÜ Austab Suursaadik Melissa Wellsi »
5:29PM

Estonian Archives in the U.S. Receives EANC Award / ERKÜ Austab Eesti Arhiivi Ühendriikides

The Estonian Archives in the United States received the Estonian American National Council’s award for “Organizational Excellence” at EANC’s 60th anniversary gala on September 29, 2012.  The Archives, located in Lakewood, New Jersey, and now also with some collections at the University of Minnesota’s Immigration Research Center, houses books, documents, and other materials about the activities of individuals and Estonian American organizations from 1920 to the present.  The non-profit organization is staffed entirely by volunteers. Enda-Mai Michelson Holland, the current president, accepted the award.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

Eesti Arhiiv Ühendriikides (EAÜ) on nimetatud Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides “Suurepärase Organisatsiooni” auhinna laureaadiks.  Auhind antakse üle Rahvuskomitee 60. aastapäeva galal Washingtonis 29. septembril.   EAÜ, asukohaga Lakewood, New Jersey, kogub dokumente, raamatuid ja teisi materjale isikute ning ameerika eestlaste organisatsioonide tegevusest alates 1920.  Osa arhiivi hoistustest on Minnesota ülikooli Immigration Research Center-is.  EAÜ on mitte-tulutaotlev organisatsioon ja töötab ainult vabatahtlikul alusel.  Enda-Mai Michelson Holland on praegune president ja võtab auhinna vastu.