« Ambassador Melissa Wells Receives EANC Award / ERKÜ Austab Suursaadik Melissa Wellsi | Main | EANC's 2011 Activities Summary »
6:14PM

EANC 60th Anniversary Gala Awards / ERKÜ 60 aastapäeva gala auhinnad

EANC announces that it is establishing a new tradition of granting awards to honor outstanding Estonian Americans.  Beginning with a special awards ceremony at its 60th anniversary Gala on September 29, 2012, EANC will recognize the work of exceptional individuals or entities in preserving and nurturing our Estonian heritage, culture and language in the United States, or for outstanding contributions in a field of endeavor.  

Four award categories have been established. Three categories are for individuals: one for “Outstanding Achievement,” one for “Distinguished Service,” and one for ”Outstanding Contributions to EANC.”  The fourth category will be for ”Organizational Excellence,” presented to an organization.  As these awards are meant to recognize truly outstanding contributions, EANC will not necessarily give awards in all four categories at the 2012 Gala or on future occasions.

EANC invites all to partake of  this historic evening and celebrate our achievements over the past  60 years!  Go to the "EANC GALA!" Menu button for registration forms and complete details about the Gala, held at the Willard InterContinental Hotel in Washington DC.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

ERKÜ annab teada, et alustab uue traditsiooniga, kus austatakse ja autasustatakse silmapaistvaid Ameerika eestlasi. Esimesed auhinnad antakse välja ERKÜ 60 aastapäeva galal, mis toimub 29. Septembril, 2012. ERKÜ tunnustab inimesi, kes on andnud  endast parima hoidmaks Eesti pärandit, kultuuri ja keelt Ameerika Ühendriikides. 

Auhinda hakatakse jagama neljas kategoorias. Kolm nendest antakse eraisikutele:1)”väljapaistev saavutus, 2)"silmapaistev teene,” 3) "väljapaistev panus.” Neljas kategooria läheb organisatsioonile, mida nimetatakse "organisatsiooniline suurepärasus.” Need autasud on mõeldud selleks, et tunnustada neid, kes on silmapaistvalt tegutsenud ning ERKÜ jätab endale vabaduse otsustada, kas anda auhindu kõigis neljas kategoorias või mitte. Seda nii sel aastal toimuval galal kui ka järgnevatel aastatel.

ERKÜ kutsub teid osa võtma sellest ajaloolisest õhtust, et koos tähistada meie viimase 60 aasta saavutusi! Registreerimine ja täpsemat infot gala kohta, mis toimub InterContinental hotellis, Washington D.C. saab siit veebilehelt, "EANC GALA!" menüü all.