Download Application Form

  • File

    EANC Form to Request Support - Eng - 2013.doc

     (445K)
    APPLYING FOR SUPPORT FROM EANC: EANC's mission is to help preserve and promote the Estonian cultural heritage in the United States; to foster ties with, and to represent the interests of, Estonian Americans and their organizations; and to support the maintenance of democratic institutions in, and cultural exchange with, Estonia. As part of this mission, we provide support to U.S. events, projects, and activities that document, maintain or introduce our language, cultural heritage, and history. If you wish to apply for monetary support on behalf of an Estonian American organization, institution or group, or for a project, download the application, complete and mail or e-mail to: Linda Rink, Executive Director, EANC, 1420 Locust St., Suite 31N, Philadelphia, PA 19102; e-mail: erku@estosite.org. EANC is a non-profit 501(c)3 organization sustained by voluntary, tax-deductible contributions from the Estonian-American community and others. Our funds are thus limited, and we unfortunately cannot accommodate all requests for financial support. All applications are reviewed by the EANC Board. Please note that EANC does not provide financial assistance to individuals. ==================================================================================================== ERKÜ missiooniks on eesti kultuuripärandi säilitamine ja propageerimine Ameerika Ühendriikides. Tugevdada sidemeid ja seista eesti ameeriklaste ja nende organisatsioonide huvide eest ja toetada demokraatlike institutsioone ning kultuurivahetust Eestiga. Üks osa meie ülesandest on toetada Ameerika Ühendriikide üritusi, projekte ja tegevusi, mis tutvustavad, säilitavad ja dokumenteerivad meie keelt, kultuuripärandit ja ajalugu. Kui te soovite taoltleda ERKÜ kaudu rahalist toetust mõne Eesti Ameerika organisatsiooni, asutuse, grupi voi projekti jaoks siis palun täitke ära järgnev taotluse ja saatke postiga või e-kirjaga järgnevale aadressile: Linda Rink, tegevdirektor, ERKÜ, 1420 Locust St. , Suite 31N, Philadelphia, PA 19102, email: erku@estosite.org ERKÜ on mittetulundusühing, mille aluseks on vabatahtlikud, maksuvabad annetused Ameerika eestlaste kogukonnalt ja teistelt. Meie rahalised vahendid on piiratud ja kahjuks ei suuda me kõiki abivajajaid rahaliselt toetada. Kõik avaldused vaadatakse läbi ERKÜ juhatuse poolt. Teadmiseks veel, et ERKÜ ei toeta rahaliselt eraisikuid.