EANC 2016 Award for Outstanding Achievement Award Recipient is Steve Jürvetson.

The Estonian American National Council (EANC) is pleased to announce Steve Jürvetson as its 2016 Outstanding Achievement Award recipient.  Mr. Jürvetson will be honored at EANC’s awards gala on Saturday, November 5 at the San Francisco Marriott Union Square in San Francisco, California.

The 2016 Outstanding Achievement Award recognizes Jürvetson’s many successes in the realm of venture capital investment, where he was an early investor in Hotmail, in Tesla, and of course, in Estonia’s own Skype. He is currently a partner at Draper Fisher Jurvetson (DFJ), and is known for his investments in “disruptive companies,” funding startups in electronics, space technology, clean technology, nanotechnology and life sciences.  Jürvetson’s most recent investments have been in early-stage technology companies, among them Agradis, an agricultural biotech company, and Gen9, a gene synthesis company, and his current board responsibilities include SpaceX, Synthetic Genomics, and Tesla Motors (TSLA) – Jürvetson was the first Tesla Model S owner.

Born to Estonian parents Tõnu and Tiiu in 1967, Jürvetson graduated at the top of his Stanford University class as the Henry Ford Scholar, finishing his degree in electrical engineering in only 2.5 years. He worked at Hewlett-Packard as an R&D engineer, and also with Bain & Company, where he developed executive marketing, sales, engineering and business strategies for a wide range of companies in the software, networking, and semiconductor industries. He returned to Stanford to earn an M.S. in electrical engineering and an M.B.A., joining a firm founded by Tim Draper and John Fisher after finishing business school (in the top 10% of his class) and becoming a name partner at the firm within six months. DFJ is now investing its 12th venture fund, having raised more than $5 billion and invested into more than 300 companies.

Jürvetson has won many honors. Forbes named him to its "Midas List" of Tech's Top Investors in 2011, 2012, 2013, 2014 and 2016.  Deloitte named Jürvetson "Venture Capitalist of the Year" in 2012, and Business 2.0 put him on the cover, naming him "The Valley's Sharpest VC".

Jürvetson is keenly aware of his Estonian heritage, and can claim longtime Estonian leader Konstantin Päts as an ancestor. He has given back to Estonia and to the Estonian-American community in a variety of ways.

-        2006: He was instrumental in helping fund and produce James and Maureen Tusty’s award-winning film “The Singing Revolution.”

-        2013: He agreed to be an organizer and keynote speaker for Innovative Estonia Silicon Valley (“IEstonia”), an event which explored Estonia’s ability to grow startups, and introduced Estonian entrepreneurship and technical service developments to Silicon Valley investors. IEstonia was both supported by and benefitted Enterprise Estonia, which was established in 2000 to promote the large number of sustainable and growing Estonian companies. 

-        2014: Jürvetson’s support and advocacy helped launch E-residency of Estonia (or virtual residency), which is a status by which non-residents can gain a secure digital identity issued by Estonia, similar to those that are provided to permanent residents and citizens of Estonia by their ID card. Edward Lucas, senior editor at the Economist magazine, and a great long-time friend and advocate of Estonia, became e-resident #1, and Jürvetson became e-resident #2.  

The November 5 awards gala is the highlight of EANC’s two-day annual meeting, which is being held for the first time on the West Coast, and culminates a full day of public programs, including three panel discussions, a documentary film, and a photo exhibit.  The two days are part EANC’s effort to share its goals and activities to new audiences.  For more information about the November 5 awards dinner or the public programs, please contact Linda Rink, erku@estosite.org, or 215-546-5863

  =======================================================================

ERKÜ 2016 auhinna silmapaistvate tulemuste eest auhinna saaja on Steve Jürvetson. 

Eesti Rahvuskomiteel Ühendriikides (ERKÜ) on hea meel teatada, et 2016.a ERKÜ Autasu silmapaistva tulemuste eest saaja on Steve Jürvetson. Härra Jürvetson võtab autasu vastu laupäeval, 5. novembril ERKÜ Autasustamistseremoonial Mariott Union Square hotellis San Franciscos Californias.

2016. aasta silmapaistvate tulemuste auhinnaga tunnustatakse Jürvetsoni mitmed õnnestumistest riskikapitali investeeringuid, eriti varakult investorina Hotmail-is, Tesla-s, ja muidugi Eesti enda Skype-is. Ta on praegu partner Draper Fisher Jurvetson riskikapitali firmas ( DFJ ) ja on tuntud oma investeeringute "häiriv ettevõtted", rahastamise alustavatel elektroonika, kosmosetehnoloogia, keskkonnasäästlik tehnoloogia, nanotehnoloogia ja bioteadused. Jürvetson viimased investeeringud on olnud varases etappis tehnoloogia ettevõtted, nende seas põllumajandusliku biotehnoloogia firma Agradis, geeni sünteesi firma Gen9, ja tema praegune juhatuse kohustuste hulka kuuluvad SpaceX , Synthetic Genomics ja Tesla Motors (TSLA) – Jürvetson oli esimene Tesla Model S omanik.

Isa Tõnu-l ja ema Tiiu-l oli suur rõõm kui neile sündis 1967-ndal aastal poeg Steve, kes hiljem lõpetas n.n. Henry Ford õpilasena tema Stanfordi ülikooli klassi tipus, ja võttis ainult 2,5 aastat. Ta töötas Hewlett-Packard-is R&D insenerina ja ka konsultandina Bain & Company-s, kus ta arendas turunduse, müügi, tehnika ja äri strateegiad erinevate ettevõttete jaoks tarkvara, võrgustike ja pooljuhtide tööstused. Ta naasis Stanfordi teenida M.S. elektriinseneri alal ja ka M.B.A. (kus lõpetas top 10% tema klassis), ja siis liitus riskikapitali firmaga mida asutas Tim Draper ja John Fisher, kuni tõusis nimi partneriks kuue kuu jooksul. DFJ investeerib nüüd oma 12. riskikapitalifondi, ja on korjanud üle 5 miljard dollarit investorite poolt ja seda investeerinud üle 300 ettevõtetes.

Jürvetson on võitnud palju auhindu. Forbes nimetas teda oma "Midas nimekirjas" Tech-i Top Investorid 2011., 2012., 2013., 2014. ja 2016. aastatel. Deloitte nimetas Jürvetson nende "aasta riskikapitalist" 2012. aastal, ja Business 2.0 pani teda kaanele ja nimetades teda "The Valley teravaima pildiga VC".

Jürvetson teab hästi oma Eesti päritolu, ja ei saa väita, kauaaegne Eesti riigivanem Konstantin Päts kui esivanem. Ta on andnud tagasi Eestisse ja Eesti-Ameerika kogukonda mitmel viisil.

-        2006: Ta oli ülitähtis rahastamisega ja tootmisega James ja Maureen Tusty auhinnatud film “The Singing Revolution.”

-        2013:  Ta nõustus, et olla korraldaja ja peaesineja Innovative Estonia Silicon Valley ("IEstonia") üritusel, kus analüüsiti Eesti võime kasvada idufirmad ning tutvustas Eesti ettevõtluse ja tehniliste teenuste arendamist Silicon Valley investorite jaoks. IEstonia oli nii toetatud ja ka kasu EAS-ile, mis loodi 2000. aastal, et edendada jätkusuutlik ja kasvav Eesti ettevõtted.

-        2014: Jürvetsoni toetus ja kaitse aitas käivitada Eesti E-residentuuri (või virtuaalse residentuuri), kus mitteresidendid võivad saada turvalist digitaalset identiteeti väljastatud Eesti riigi poolt. Need on sarnased mida pakutakse alaliste elanikudele ja kodanikudele Eestis ID-kaarti. Edward Lucas, Economist-i vanemtoimetaja ja Eesti kauaaegne suur sõber ja toetaja sai e-residentsus #1, ning Jürvetson sai e-residentsus # 2.

Õhtune gala on tiheda programmiga päeva kulminatsiooniks.  Päevakavva mahuvad paneelesinemised  meile tähtsatel teemadel,  ja ka teisi tegevusi. Need kaks päeva on ERKÜ püüe jagada oma sihte ja eesmärke uue kuulajaskonnaga.  Täpsem info 5. novembri Autasustamisgaala ja programmi kohta Linda Rink erku@estosite.org, või 215-546-5863.

=========================================================================================================================== 

EANC announces EOLL and Lonnie Cline as 2016 award recipients 

EANC will honor Portland’s Lonnie Cline with the 2016 Friend of Estonian Americans Award.  And, the Estonian League of the West Coast (EOLL) has been awarded the 2016 Outstanding Organization Award.  Both these awards will be presented at EANC’s 2016 awards gala on November 5 in San Francisco.Choral director Lonnie Cline

This is the first time that the EANC has presented an award for outstanding contributions by a Friend of Estonian Americans. The award is intended to honor non-Estonians who have made tremendous contributions to Estonian American community.  This first “Estophile” award recognizes Lonnie Cline, who has for over 20 years instilled thousands of singers with the beauty and joy of Estonian choral music.

Cline, then choral director at Oregon’s Clackamas Community College, heard Estonian choral music for the first time in the early 1990’s, and instantly fell in love with it.  In 1996 he founded the now internationally recognized Unistus chamber choir, forging lasting ties between Oregon and Estonia, and spreading Estonia’s Singing Revolution story to ever broader audiences.  Over the years, Unistus has performed at three Song Festivals in Tallinn, the 2000 ESTO in Toronto, 11 West Coast Estonian Days festivals, 22 Estonian Independence Day celebrations in Portland, and hosted and collaborated with visiting Estonian choirs and directors. 

Lonnie Cline retired in 2013 from a 33 year tenure at Clackamas Community College, but continues to direct Unistus. His passion and dedication to the highest caliber of musical performance continues to touch hearts around the globe.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

The EANC is recognizing Estonian League of the West Coast (EOLL) with EANC’s highest recognition for Estonian American organization.  The award recognizes the tremendous contributions of EOLL over the past 60 years in preserving Estonian American culture and community on the West Coast, through the biannual West Coast Estonian Days festival (LEP).  Many thousands of Estonian Americans have been impacted by the 32 LEP festivals held to date.

The first LEP festival was held in San Francisco in 1953. LEPs soon followed in Los Angeles and Portland, confirming the LEP as a biannual tradition. Vancouver, B.C. and Seattle joined to establish the five city rotation. The main assignment of the EOLL leadership remains to prepare for and carry out the LEP festival, and part of EOLL’s formula for success has been the insistence that each host city run the festival with fiscal responsibility.

First, second, and third generation Estonian Americans continue to support and take part in the festivals which over the years have helped preserve language, theater, music, dance, art and handcraft traditions.  LEP festivals have also played in preserving the ties between friends and family.  During the years Estonia was part of the Soviet Union, the LEP was at the heart of ongoing efforts to make Estonia’s story public and to instill political action.  More recent LEPs have celebrated new connections with the Estonian homeland, invited performers and participants from afar and encouraged new collaborations.

====================================================================================

EOLL ja Lonnie Cline ERKÜ 2016. aasta auhinnasaajad

ERKÜ autasustab Lonnie Cline’i Portlandist Ameerika eestlaste sõbra auhinnaga. Ka EOLL (the Estonian League of the West Coast) tunnistati 2016.a Silmapaistva Organisatsiooni Autasu vääriliseks. Mõlemad auhinnad antakse kätte ERKÜ Auhinnagaalal San Franciscos 5. nov 2016.a.

Sel aastal antakse esmakordselt välja Ameerika eestlaste sõbra auhind.  Autasu eesmärgiks on esile tuua mitte eesti rahvusest isikuid, kes on märkimisväärselt panustanud Ameerika-eestlaste kogukonda. See esimene Estofiili-autasu kuulub Lonnie Cline’ile, kes on rohkem kui 20 aasta jooksul pannud tuhandeid lauljaid eesti koorilaulu ilust rõõmu tundma.

Cline, kes on Oregoni Clackamas Community College’i koorijuht, kuulis eesti koorimuusikat esmakordselt 1990-ndate aastate algul ja armus sellesse koheselt. 1996. a. lõi ta praeguseks rahvusvaheliselt tunnustatud kammerkoori Unistus luues tiheda sideme Oregoni ja Eesti vahel ning tutvustades Eesti laulva revolutsiooni lugu laiale kuulajaskonnale.  Unistus on laulnud kolmel laulupeol Tallinnas, 2000. aasta ESTO’l Torontos, 11 korda Lääneranniku Eesti Päevadel, 22 korda Portlandi  Eesti Iseseisvuspäeva pidustustel ning võtnud vastu mitmeid koore Eestist.

Olles töötanud Clackamas Community College’is 33 aastat, läks Lonnie Cline 2013. a. pensionile, kuid jätkab Unistuse koori dirigenditööd. Tema kirg ja pühendumine aitavad luua tipptaseme muusikat, mis jätkuvalt puudutab kuulajate hingekeeli üle maailma.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERKÜ autasustab oma kõrgeima autasuga EOLL’i. EOLL on oma festivalide (LEP) kaudu üle 60 aasta aidanud säilitada eesti keelt ja kultuuri Ameerika läänerannikul. Mitmed tuhanded Ameerika-eestlased on osa saanud senini toimunud kolmekümne kahest festivalist.

Esimesed Lääneranniku Eesti Päevad toimusid San Franciscos 1953.aastal, millele järgnesid Los Angeles ja Portland luues päevade toimumise traditsiooni iga kahe aasta järel. Neile lisandusid hiljem Vancouver, B.C. ja Seattle. EOLL’i juhatuse ülesandeks on päevad oma linnas kavandada ja läbi viia võttes sealjuures kanda täieliku rahalise vastutuse

Päevi toetavad ja neist võtavad osa esimese, teise ja kolmanda põlvkonna Ameerika-eestlased, et säilitada meie teatri, muusika, tantsu, kunsti ja käsitöö traditsioone ning hoida eesti keelt elavana. Need festivalid on mänginud ka tähtsat rolli perede ja sõprade kokkutoomisel. Nõukogude Liidu aastatel oli LEP ka Eesti vabadusliikumise keskpunkt aidates Eesti lugu avalikkuseni tuua ja poliitilisi jõude liikuma panna. Hilisemad LEPd on nautinud võimalust kutsuda Eestimaalt rohkelt esinejaid ja keskendunud rohkem koostööle kodu- ja väliseestlaste vahel.

==============================================================================================================================================================================================================================================

Mother-Daughter Team Recognized for Preserving and Promoting Estonian Folk Dance and Music    

The Estonian American National Council has chosen the mother-daughter team of Lehti Merilo and Liina Merilo Teose as recipients of its 2016 Outstanding Achievement award.  Lehti Merilo and Liina Teose will be honored at the EANC’s awards gala on Saturday, November 5, at the Marriott Union Square in San Francisco, California.Lehti Merilo

The awards being presented to Lehti Merilo and Liina Teose recognize their many years of leading the Portland, Oregon, Estonian folk dance troupe “Tulehoidjad” (Keepers of the Flame).  Through folk dancing and music, they have been instrumental in keeping Estonian culture alive in the United States and have played a major role in introducing Estonia to Portland, and other West Coast cities in the U.S. and Canada, and to other locations outside of Estonia.

Lehti Merilo was born in Narva, Estonia.  She fled during World War II in advance of the occupying Soviet troops and eventually settled in Portland, Oregon, where she founded the first Estonian folk dance troupe in 1950.  The small group grew to become Tulehoidjad, and Ms. Merilo was its leader for 35 years (1950-1985).  In addition to training adults, Ms. Merilo taught folk dancing to children when the Portland Estonian Supplemental School started in the 1960’s.  Many of the youngsters went on to continue dancing in Tulehoidjad.  Under Ms. Merilo’s tutelage, Tulehoidjad performed at numerous venues including the biennial West Coast Estonian days (1953-1985) and at the Portland International Folk Festival in 1980.  After retiring as the leader of Tulehoidjad, Ms. Merilo has continued to encourage Estonian-Americans as well as Americans to participate in Tulehoidjad.  Along with her daughter Liina, she has organized visits by and welcomed folk dancers and musical ensembles from Estonia and thereby introduced high quality Estonian folk dancing to residents of Portland and Oregon.  For her work with Estonian folk dancing and folk music, in 2015, Lehti Merilo received the gold badge award from the Estonian Folk Dancing and Folk Music Society (Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts – ERRS).

Liina Teose, Lehti Merilo’s daughter, was born in Portland, Oregon.  At age 2, she made her debut as a folk dancer in an Estonian children’s folk dance troupe led by her mother.  In 1985, she took over leadingLiina Teose Tulehoidjad and is in her 31th year as director.  During Liina’s tenure, Tulehoidjad has continued performing at the biennial West Coast Estonian Days (1986-2015); in 1995 and 2003, Liina was the producer of the Folk Festival program for the event.  Tulehoidjad performed at ESTO 1996 in Tallinn, Estonia, and in 1984 and 1996, Ms. Teose produced the folk dance portion of the ESTO programs.  Tulehoidjad appeared in the Portland Rose Festival parade six times between 1997 and 2007 and performed at the 1997-2003 Rose Festival International Showcase Concerts preceding the parades.  Tulehoidjad has appeared four times at the national song and folk dance festivals in Tallinn, Estonia between 1999 and 2015, and Ms. Teose has been the coordinator for all the dance troupes from outside of Estonia.       In addition to teaching folk dancing, Ms. Teose, who is a professional music teacher, has accompanied Tulehoidjad’s performances on the accordion.  From 1995-2004, Ms. Teose led the Portland Estonian folk music orchestra and from 2005-2009 she led an ensemble of kannel (zither) players.      In 2013, Liina Teose received the Estonian Foreign Minister’s Certificate of Recognition for her work in promoting Estonian culture.  In 2015, Ms. Teose received the silver badge award from the Estonian Folk Dancing and Folk Music Society (ERRS). Ms. Teose is registered with the Oregon Historical Society as an expert in Estonian Folk Culture.  

=====================================================================

Ema ja tütart tunnustatakse Eesti rahvatantsu ja muusika jäädvustamises ning propageerimises

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides  on valinud 2016 Väljapaistva Saavutuse auhinna saajateks ema ja tütre, Lehti Merilo ja Liina Teose. Neid tunnustatakse ERKÜ gaalal laupäeval, 5.novembril, Marriott Union Square, San Fransiscos Californias.

See autasu kroonib Lehti Merilo ja Liina Teose aastakümnete pikkust pühendumust Portland, Oregon´i rahvatantsurühma ´´Tulehoidjad´´ juhendamisele. Rahvatantsu ja muusika kaudu on nad olnud instrumentaalsed eesti kultuuri alalhoidmisel Ameerikas ja mänginud olulist rolli Eesti tutvustamisel mitte ainult Portlandis ja Läänekaldal, vaid kogu Põhja Ameerikas.

Lehti Merilo on sündinud Narvas, Eestis. Teise Maailmasõja ajal põgenes ta Puna-armee sissetungi eest ja uueks koduks sai Portland, Oregon. Seal asutas ta esimese eesti rahvatantsurühma 1950. aastal. Väikesest trupist kasvas  ´´Tulehoidjad´´ , mida ta juhatas 35 aastat (1950 – 1985 ). Lisaks täiskasvanute juhendamisele  õpetas Lehti Merilo rahvatantsu ka lastele, 60-ndail aastail rajatud Portlandi Eesti Täienduskoolis. Paljud õpilased jätkasid rahvatantsuga tegelemist ´´Tulehoidjad´´ grupis. Lehti Merilo käe all on ´´Tulehoidjad´´ esinenud mitmetel lavadel, sealhulgas Lääneranniku Eesti Päevadel (1953 – 1985) ja Portlandi Internatsionaalsel Folgi Festivalil 1980. aastal. Peale pensionile jäämist on Lehti Merilo jätkanud ameerika eestlaste ja ka ameeriklaste innustamist ´´Tulehoidjad´´ rühmas osa võtta. Koos tütar Liinaga on ta organiseerinud kodueesti rahvatantsurühmade ja rahvamuusika ansamblite külaskäike, tutvustades nii Portlandi ja Oregoni elanikele kõrgekvaliteetset Eesti pärimuskultuuri.

Tehtud töö eest pälvis lehti Merilo 2015. aastal Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi (ERRS) kuldmedali.

Liina Teose, Lehti Merilo tütar, sündis Portlandis, Oregonis. Kaheaastaselt tegi ta tantsija debüüdi eesti laste rahvatantsurühmaga, mida juhendas ta ema. 1985. aastal võttis ta üle ´´Tulehoidjad´´ rühma juhendamise ja tähistab selles rollis 31 tegevusaastat. Liina juhtimisel on ´´Tulehoidjad´´ jätkanud esinemist Lääneranniku Eesti Päevadel (1986 – 2015 ), 1993. ja 2003. aastal oli Liina LEP folk festivali programmi produtsent. ´´Tulehoidjad´´ esinesid 1996. aasta ESTO-l Tallinnas. 1984. Ja 1996. aastal oli Liina teose ESTO-de rahvatantsu programmi produtsent. ´´Tulehoidjad´´ on ka kuus korda osa võtnud (1997 – 2007) Portlandi Rose Festival rongkäigust ja 1997 – 2003 esinenud paraadile eelnenud Rose Festival Internaatsionaalsel demonstratsioonkontserdil. ´´Tulehoidjad´´ on käinud Eesti tantsupeol Tallinnas neli korda ajavahemikus 1999 – 2015 ning Liina Teose on olnud seal kõigi väliseesti tantsutruppide juhendajaks. Ametilit muusika õpetaja, on Liina Teose saatnud ´´Tulehoidjad´´ esinemisi akordionil.

1995 – 2004 aastail juhatas Liina Teose Portlandi eesti rahvamuusika orkestrit ja aastal 2005 – 2009 kandlemuusika ansamblit.  2013. aastal sai Liina Teose Eesti välisministri aukirja eesti kultuuri edendamise eest. 2015. aastal andis ERRS Liina Teosele hõbemärgi. Ta on registreeritud Oregoni ajalooühingus kui eesti rahvakultuuri ekspert.

========================================================================== 

2016 Award for Outstanding Contributions to EANC Award Recipient is Arne Kalm. 7/27/16.

The Estonian American National Council (EANC) is pleased to announce Arne Kalm as its 2016 Outstanding Contributions to EANC Award recipient.  Mr. Kalm will be honored at EANC’s awards gala on Saturday, November 5 at the San Francisco Marriott Union Square in San Francisco, California.

The 2016 Outstanding Contributions to EANC Award recognizes Kalm’s many years of service (five terms) as an elected Council member and Board member, taking on many leadership roles, including most recently EANC’s investment and strategic planning committees.  He has been a strong voice for strengthening the EANC and its role in the Estonian American community.

Arne Kalm is an Estonian-born American businessman and finance specialist, now retired.   with a long record of participation in civic and community activities. He has served the Estonian American community at every level. He has been an active member of the Estonian community in Los Angeles. He has held numerous leadership positions in the Estonian League of the West Coast, which organizes the biennial West Coast Estonian Days in various Pacific Coast cities, including vice president in 1961-63 and president in 1997-99.

He is also the author of the book, “Baltic Musketeers in the U.S. Congress,” a history of the first resolutions in the U.S. Congress seeking freedom for Estonia, Latvia and Lithuania.  Kalm has first-hand perspective on this subject, since he served from 1961 through 1969 as the Estonian vice president of Los Angleles-based Americans for Congressional Action to Free the Baltic States.

He has always emphasized participation in local, state and national political activities as a means of bringing the cause of the Baltic peoples in front of the people of the United States  and their elected representatives.   In April 2016, he was honored with the Baltic American Freedom League (BAFL) Award in recognition of his dedication to Baltic Feedom and Security.

Born in Tallinn, Kalm was brought to the United States in 1945, and grew up in the San Francisco Bay area.  He graduated from the California Institute of Technology with a B.S. in Engineering (cum laude) and an M.S. degree in Civil Engineering.  Later, he earned an M.B.A. with high distinction from the Harvard Graduate School of Business Administration. Kalm and his wife, Celia, are long-time residents of Arcadia, California. 

The November 5 awards gala is the highlight of EANC’s two-day annual meeting, which is being held for the first time on the West Coast, and culminates a full day of public programs, including three panel discussions, a documentary film, and a photo exhibit.  The two days are part EANC’s effort to share its goals and activities to new audiences.  For more information about the November 5 awards dinner or the public programs, please contact Linda Rink, erku@estosite.org, or 215-546-5863

 =======================================================================

Teadaanne -- 2016.a ERKÜ Autasu silmapaistva panuse eest saaja on Arne Kalm

Eesti Rahvuskomiteel Ühendriikides (ERKÜ) on hea meel teatada, et 2016.a ERKÜ Autasu silmapaistva panuse eest saaja on Arne Kalm. Härra Kalm võtab autasu vastu laupäeval, 5. novembril ERKÜ Autasustamistseremoonial Mariott Union Square hotellis San Franciscos Californias.

2016. aasta ERKÜ Autasu silmapaistva panuse eest tunnustab Arne Kalmi tema pikaajalise (viis ametiaega) tegevuse eest ERKÜ Esinduskogu ja juhatuse liikmena. Härra Kalm on tegutsenud erinevatel juhtivatel positsioonidel, viimasel ajal ERKÜ investeerimis- ja strateegiakomitees. Ta on silma paistnud ERKÜ rolli tugevdamisel Ameerika-eestlaste kogukonnas

Arne Kalm on Eestis sündinud Ameerika ärimees ja finantsspetsialist, praegu pensionil,  kes on pikkade aastate jooksul osalenud nii ametlikes kui ka ühiskondlikkes ettevõtmistes. Ameerika-eestlaste kogukonda on ta teeninud paljudel tasanditel ning on olnud aktiivne Los Angelese eestlaste kogukonna liige. Ta on olnud mitmetel juhtivatel positsioonidel Eesti Organisatsioonide Liidus Läänerannikul (EOLL), organisatsioon, mis korraldab iga kahe aasta järel Lääneranniku Eesti Päevi (LEP) erinevates lääneranniku linnades Ameerikas ja Kanadas.  Härra Kalm oli ka EOLL’i asepresident aaastatel 1961-63 ja president aastatel 1997-99.

Arne Kalm on ka raamatu „Balti Musketärid USA Kongressis“ autor, ajalooraamat räägib esimestest USA Kongressi otsustest, mis taotlesid vabadust Eestile, Lätile ja Leedule.  Kalmil on selle teemaga seotud isiklik kogemus, kuna aastatel 1961-1969 ta oli Eesti asepresident organisatsioonis Ameeriklased Kongressi Aktsiooni Poolt Vabastamaks Balti Riike (Americans for Congressional Action to Free the Baltic States).

Aastate jooksul on tema tegevuse pearõhk olnud osavõtt kohalikest, osariigi ja riiklikest poliitilistest ettevõtmistest, et  juhtida Ameerika rahva ja Kongressi esindajate tähelepanu Balti rahvaste sihtidele. 2016. a aprillis autasustati Arne Kalmi Balti Ameerika Vabaduse Liidu (Baltic American Freedom League, ehk BAFL) Vabaduse auhinnaga tema tegevuse eest Baltimaade vabaduse ja julgeoleku tagamisel.

Tallinnas sündinud Kalm oli noor poiss, kui ta 1945. a. Ameerika Ühendriikidesse tuli, kus ta San Francisco ümbruses üles kasvas.  Ta lõpetas California Tehnoloogia Instituudi (California Institute of Technology) cum laude B.S. kraadiga inseneri erialal ja sai magistri kraadi ehitusinsenerina.  Hiljem lõpetas ta Harvardi Ülikooli Graduate School of Business Administration magistri kraadiga ärijuhtimises kõrge kiitusega.  Kalm ja tema abikaasa Celia on kauaaegsed Arcadia, California elanikud.

Õhtune gala on tiheda programmiga päeva kulminatsiooniks.  Päevakavva mahuvad paneelesinemised  meile tähtsatel teemadel,  ja ka teisi tegevusi. Need kaks päeva on ERKÜ püüe jagada oma sihte ja eesmärke uue kuulajaskonnaga.  Täpsem info 5. novembri Autasustamisgaala ja programmi kohta Linda Rink erku@estosite.org, või 215-546-5863.